Statliga kreditgarantier till flygföretag och utökad kreditgarantiram för Exportkreditnämnden för att dämpa effekterna av coronaviruset

Flera flygföretag befinner sig i en akut ekonomisk situation och har svårt att erhålla lån på kapitalmarknaden.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>