Trump regering censurerar ordet “klimatförändring”

I flera mejl som den brittiska tidningen The Guardian fått tillgång till har det kommit fram att Trump-administrationen har haft en stark inverkan på de federalt anställdas användande av klimattermer.

I ett mejl från Bianca Moebius-Clune, chef för markhälsan i USA, listas vilka termer som ska undvikas av personal och vilka substitut som finns för dessa ord.

”Klimatförändringar” är ett av de rödlistade orden, som istället ska benämnas som ”väderextremer”. Man har även avrått de anställda från att använda ”koldioxid”, och istället kalla det “strukturerad organisk jordmateria”.

I mejlet till de anställda, som skickades 15 februari i år, klargjorde Bianca Moebius-Clune att det nya språket inte kommer ändra arbetet i departementet, utan bara påverka sättet man pratar om det.

Bianca Moebius-Clune menade däremot att ekonomiska referenser kunde användas mer i det dagliga arbetet på jordbruksdepartementet. Utvecklingen av affärsmöjligheter i USA:s jordbruk och jordbruksturism var exempel på samtalsämnen som uppmuntrades för de anställda på USDA.

15 procent av USA:s växthusgaser kommer från jordbruksindustrin och USDA vidhåller fortfarande att man måste arbeta aktivt mot klimatförändringarna.

Men vägen dit kan bli lång. Donald Trumps föreslagna chefsforskare för departementet, Sam Clovis, har rubricerat klimatforskning som ”skräpforskning”.

Förra veckan kom det fram att Sam Clovis, som faktiskt inte är forskare, har drivit en blogg där han skrev om ”rasförrädare” och att Barack Obama var kommunist.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>