Pressklipp:

Värna ekosystemet och mångfalden

19 apr, 2021

Vi behöver ta hänsyn till och integrera värdet av våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden i de ekonomiska systemen samt öka de finansiella resurserna för att nå målet.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram