Pressmeddelande: Kommunsverige säger ja till fullfondering

18 okt, 2016

Kommunsverige säger ja till fullfondering av pensionsskulden, den enskilt viktigaste frågan i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Effekten blir negativ soliditet i många kommuner och nästan alla landsting.

Kommunsverige säger ja till en fullfondering av pensionsskulden. Det visar en sammanställning av remissvaren på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning i Kommunal Ekonomi nr. 5 2016. I utredningen föreslås kommunsektorn byta redovisningsmodell, från den nuvarande blandmodellen där pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ligger som en ansvarsförbindelse i balansräkningen, till fullfondering där hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen.

Av 29 svarande kommuner vill 25 se en fullfondering, medan 4 säger nej. Av 10 svarande regioner och landsting säger 6 ja, medan 4 säger nej tack. Tunga remissinstansen Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger också ja, varför det med all sannolikhet blir ett skifte av redovisningsmodell från 2018.

Om fullfondering varit införd 2014 skulle 105 kommuner och alla landsting, utom ett, uppvisat negativ soliditet. I många fall blir soliditeten väldigt svag, för Landstinget Dalarna exempelvis, hela -142 procent (2015).

Får kommunsektorn sämre ekonomi genom fullfonderingen?

– Nej, ekonomin är densamma. Skillnaden är att ekonomin visas upp som den verkligen är. Siffrorna blir sämre för alla, säger Ola Eriksson, sakkunnig i utredningen och kanslichef på Kommunalekonomernas förening.

Dolde den tidigare redovisningsmodellen det ekonomiska läget?

– Ja, fullmäktigeledamöter och invånare i vissa kommuner och landsting har inte alltid förstått den ekonomiska ställningen. Nu blir det ekonomiska läget mera uppenbart.

På en punkt går SKL emot utredningen. SKL vill flytta förändringar i exempelvis livslängdsantaganden och diskonteringsränta från resultaträkningen till balansräkningen för att undvika stora förändringar i årets resultat. Som skäl anges bland annat att fokus riskerar att flyttas ”från arbetet med att förbättra en ansträngd ekonomi till att förklara tekniska förändringar i pensionsskulden”

– Det är inget bra förslag. Att hantera pedagogiska problem genom att manipulera redovisningen kan aldrig vara rätt väg att gå. Ledande politiker och ekonomer måste kunna lita på sin pedagogiska förmåga, säger Ola Eriksson till Kommunal Ekonomi.


Frågor besvaras av Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening, mobil 0706 655475 och e-post: ola.eriksson@kef.se

Kommunal Ekonomi ägs av Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreningen grundades 1913 och består idag av cirka 4 400 ekonomer i kommuner, landsting och regioner. Ordförande är Annika Hellberg, ekonomichef i Vallentuna kommun. Hemsida: dev.kef.se 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram