Pris för "Årets insats 2019"

29 aug, 2019

KEF:s ordförande Annika Hellberg tillsammans med pristagarna Simon Lindau och Peter Öfverström.

Kommunalekonomernas förening tilldelar 2019 års utmärkelse "Årets insats" till:  Simon Lindau tf ekonomichef och Peter Öfverström, koncernredovisningschef i Alingsås kommun. Priset delades ut i samband med KEF:s föreningsmöte i Linköping den 29 augusti.

 

Motivering

De nominerade har under några års tid arbetat aktivt med koncernstyrning med bl.a. gemensam finanshantering inom kommunkoncernen och införande av internbank. Utifrån en motion från år 2015 om förslag att "Alingsås kommun årligen fastställer en koncernbudget för hela den kommunala koncernen från och med beslut om Flerårsstrategi 2016–2018" har försök gjorts att få Kommunfullmäktige att anta en sammanställd budget för kommunkoncernen.

De nominerades långsiktiga arbete har lett fram till att en sammanställd budget 2019 - 2021 kommit på plats och beslutats av Kommunfullmäktige.

Det sammantagna arbetet med koncernstyrning, som slutligen utmynnat i sammanställd koncernbudget för kommunkoncernen och koncernbudget för bolagskoncernen, förtjänar att uppmärksammas och de nominerade har brutit ny mark inom området koncernstyrning med koncernbudget.

 

Om priset

Nomineringar till priset ”Årets insats” kommer från KEF:s kretsstyrelser. Jury är KEF:s styrelse och utvalda kretsrepresentanter. Utmärkelsen kommer med ett stipendium på 10 000 kr.

Läs gärna mer om utmärkelsen "Årets insats"»

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram