Pris för “Årets kommunalekonom 2019”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Årets kommunalekonom Henrik Berggren tillsammans med KEF:s ordförande Annika Hellberg.

 

I samband med KEF:s föreningsmöte i Linköping den 29 augusti, har priset “Årets kommunalekonom” för 2019 tilldelats: Henrik Berggren. Henrik har bland annat utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser, som används i många kommuner och regioner och han har därmed bidragit till att öka intresset för denna typ av analyser.

 

Motivering

Henrik Berggren är ledande när det gäller kommunalekonomiska analyser, såväl på kommunnivå som på sektorsnivå. Detta har inneburit många engagemang i enskilda kommuner men också hos exempelvis Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Henrik har utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser som används i många kommuner och regioner och han har därmed bidragit till att öka intresset för denna typ av analyser. Henrik är också synnerligen väl förtrogen med det kommunalekonomiska utjämningssystemet vilket inneburit att han bland annat har varit engagerad i den senaste utredningen av kostnadsutjämningssystemet.

 

Om priset

Syftet med priset/utmärkelsen är att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Årets kommunalekonom delas ut i samband med KEF:s Föreningsmöte som hålls varje år. Utmärkelsen kan gå till en eller flera personer eller organisationer, inom offentlig verksamhet. Priset är ett stipendium på 20 000 kr. Du kan nominera någon/några som du tycker borde få utmärkelsen. Jury är KEF:s styrelse.

Läs gärna mer om priset»