Produktionsstyrning i sjukvård

Kategorier: Aktuellt.

Myrna Palmgren och Johan Brandt har kommit ut med en ny bok med titeln “Produktionsstyrning i sjukvård”. Förlaget beskriver boken enligt följande;

Produktionsstyrning är en term som förknippats mer med tillverkningsindustri än med sjukvård. En välfungerande sjukvård kräver emellertid också att produktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns.
En viktig del i detta är naturligtvis vårdens rent medicinska innehåll – att genom forskning och utveckling bli allt bättre på diagnostik och behandling. Det är dock tydligt att detta måste kombineras med ständigt förbättrade, säkrare och kostnadseffektivare patientflöden – vilket är vad produktionsstyrning i sjukvården handlar om.