Projekt - Framtidens ekonomroll

11 mar, 2016

Hur kommer framtidens ekonomroll att se ut?
Vet vi vart vi är på väg? Kan vi påverka den framtida ekonomrollen på något sätt?

Kommunalekonomernas förening (KEF) arbetar med projektet ”Framtidens ekonomroll” där vi inom ramen för projektet fokuserar på dessa frågor bland många andra. KEF vill dels ta reda på hur kommunalekonomerna själv tror att deras roll kan komma att utvecklas i framtiden och dels utifrån de trender och tendenser vi ser idag. (teknologiutveckling, konsumenter blir producenter med flera). Syftet med projektet är alltså att ge en riktning på vart kommunalekonomernas roll är på väg. Det är dock ingen vetenskaplig undersökning varmed resultatet av arbetet ska tolkas med en viss försiktighet.

Framtidsperspektivet som vi avser är en period om 5–10 år. Utgångspunkten är inte enbart den egna organisationen utan hur kommunalekonomen själv tror att det kommer att se ut i Sverige som helhet i framtiden.

Yrkesverksamma kommunalekonomer inom kommuner och landsting/regioner inbjuds att vara en del av projektet

Inom ramen för projektet görs en enkät som yrkesverksamma kommunalekonomer i kommuner och landsting/regioner kommer att få besvara. Frågeställningarna är uppdelade inom olika områden,

  • Antalet kommunalekonomer och organisatorisk placering.
  • Arbetsuppgifter och kompetensprofil.
  • Kontakter extern och intern i organisationen.
  • Teknik.
  • Rekrytering.
  • Hållbarhet.
  • Vad kan det skapas för nya typer av arbetsuppgifter?

Enkätens resultat kommer därefter att tas upp och diskuteras med utvalda kommunalekonomer i maj 2016 vid två tillfällen. Syftet med seminarierna är att de inbjudna gästerna ska få chans att reflektera och diskutera de svar vi fått från enkäten. Vår ambition är därefter att kunna presentera delar av resultatet den 16 augusti på KEF'S föreningsmöte i Malmö i samband med KOMMEK 2016.

Konferens med syfte att diskutera framtidens ekonomroll

Den 1 december 2016 kommer vi att ha en heldagsutbildning i Stockholm där vi diskuterar hur framtidens ekonomroll kan komma att se ut med resultatet som underlag.

Har du frågor eller synpunkter angående projektet får du gärna kontakta:

Roland Svensson
Kommunalekonomernas förening
roland.svensson@kef.se 
072-065 00 57

eller,

Ola Eriksson
Kommunalekonomernas förening
ola.eriksson@kef.se 
026-12 82 82

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram