Regeringen rättar en tabbe

1 nov, 2018

Regeringen har lagt fram ett lagförslag som innebär att de kommunala koncernföretagens pensionsförmåner i de sammanställda räkenskaperna inte ska redovisas enligt de bestämmelser som gäller för kommuner och landsting.

Bakgrunden till lagförslaget är att landstingens och kommunernas pensioner i dag redovisas enligt blandmodellen –till skillnad från vad som gäller i kommunala bolag. Blandmodellen innebär att endast pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 ska redovisas i balansräkningen. Äldre pensionsförpliktelser redovisas i stället som en ansvarsförbindelse. I kommunala koncernföretag däremot redovisas pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen, så att hela pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen, oavsett när förmånerna har intjänats.

När regeringen förra året lade ett förslag om en lag om sammanställda kommunala räkenskaper –det vill säga en summering av kommunens och de kommunala bolagens räkenskaper –råkade en formulering i lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) bli felaktig.

–Regeringen rättar en tabbe! Ändringen innebär att de kommunala koncernföretagens pensionsåtaganden i de sammanställda räkenskaperna även i fortsättningen ska redovisas enligt deras redovisningsprinciper. Men nuvarande formulering i LKBR skulle de kommunala koncernföretagens pensioner redovisas enligt blandmodellen, vilket naturligtvis aldrig var meningen, säger KEF:s kanslichef Ola Eriksson.

Om inte detta hade ändrats skulle det ha inneburit ett stort merarbete, dels för kommuner och landsting att kräva in uppgifterna, dels för företagen att ta fram uppgifterna.

 

 

Text: Thomas Pettersson
Bild: Istock

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram