Saknas: en standard för revisionsbolagens granskning

17 jan, 2020

Ostandardiserad. Revisionsbolagen behöver en standard för redovisningsrevision att följa. Det är en kvalitetssäkring alla intressenter tjänar på. Bild: Istock

 

De grundläggande förutsättningarna för revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen är inte uppfyllda. Det är slutsatsen av Revisorsinspektionens första tematillsyn av de revisionsbolag som anlitas av kommunala revisorer.

 

En allvarlig brist är frånvaron av ramverk och standard för revisionsbolagens uppdrag som sakkunniga.

– För beställarna är det ett problem att det inte finns ett ramverk för redovisningsrevision. De vet inte vad de köper för produkt och vad kan förvänta sig av granskningen. Liksom även för revisionsbolagen: vad är det de faktiskt ska göra? säger projektledaren Tobias Fredriksson.

Det är även svårt också för externa läsare av revisionsrapporter, när det inte finns ett ramverk att utgå från.

– Även för oss som tillsynsmyndighet är detta ett problem. Vi måste ha något att jämföra med, något att bocka av åtgärder mot när vi utövar tillsyn.

Det finns också brister när det gäller revisionsbolagens möjlighet att göra sitt jobb, enligt god revisionssed.

– Auktoriserade revisorer måste ha en viss självständighet i sitt arbete. Där ser vi att det finns en motsättning - det är ju de förtroendevalda som ytterst avgör vad som ska granskas, säger han och exemplifierar:

– Det finns situationer när de auktoriserade anser att vissa granskningar behöver göras under året för att kunna lämna ett ställningstagande, men de förtroendevalda revisorerna säger nej på grund av brist på resurser eller att man gör andra prioriteringar.

Revisorsinspektion konstaterar även att tillsynen över revisionsbolagen behöver stärkas.

– Om det kommer anmälningar som rör revisionsbolagen, eller om vi på andra sätt uppmärksammas på att det finns problem kommer vi att utreda frågan.

Nu faller inte all granskning som revisionsbolag utför under Revisionsinspektionens tillsyn. Granskningar som bolagen utför åt kommunernas egna revisionskontor räknas som konsultuppdrag, då dessa rapporter inte utgör bedömningsunder lag för andra än uppdragsgivaren/revisionskontoret.

– Vi anser att även denna typ av granskningsuppdrag bör stå under tillsyn. Men då krävs det lagändringar eller att man genom avtal ser till att revisionsbolagens rapporter når fullmäktige.

 

Text: Thomas Pettersson 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram