Sektorsbidrag ska lindra kommunsektorns börda

22 aug, 2018

Öronmärkta pengapåsar till skola, vård och andra sektorer. Så vill civilminister Ardalan Shekarabi lösa problemet med dagens många riktade statsbidrag som överbelastar kommuner och landsting.

Shekarabi konstaterade själv vid ett seminarium på KOMMEK i Malmö att det finns en överbelastning av ekonomiska styrmedel på främst utbildningens område. Det illustrerades tydligt när SKL:s ordförande visade en närmast oläslig lista med ett 50-tal riktade statsbidrag till skolan.

– Jag möter många kommunalråd som säger att de inte längre söker dessa statsbidrag, sa Lena Micko.

Hon fick medhåll av riksrevisor Helena Lindberg:

– En del kommuner har inte resurser att söka dessa bidrag. Hur effektivt är det? Att stora och resursstarka kommuner kan söka bidragen men inte de resurssvaga, sa Helena Lindberg.

Hon vile sticka ut hakan och hävdade att det politiska spelet ligger bakom de många styrande bidragen.

– Vi har statsråd med ansvar för olika kommunala verksamheter. Vad kan mer visa på handlingskraft än att införa ett riktat statsbidrag?

Lena Micko presenterade en modell som förordas av SKL med generella statsbidrag som utgör 50–75 procent av totalen. Därtill ska det finnas klustrade bidrag (15–30 procent) till olika sektorer. De riktade bidrag som blir kvar ska endast utgöra 5–10 procent av totalen, jämfört med 27 procent i år.

– Vi jobbar på departementet också med en sådan modell, sa Shekarabi.

Men då krävs ett annat förhållningssätt från kommunsektorn, tillade han.

– Det blir istället ett tydligare regelverk. För det finns noll folklig tolerans för olikheter i välfärden när det gäller personaltäthet och vårdköer.

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö
Bild: André de Loisted

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram