SKL: Informationsfilmer om ny kommunal redovisningslag

Kategorier: Aktuellt.

SKL har i några korta informationsfilmer sammanfattat de viktigaste förändringarna som följer av den ändrade redovisningslagstiftningen för kommuner och landsting. Här finns både övergripande samt mer fördjupad information. Du hittar samtliga filmer här>>