Små företag står för mest skatteintäkter

29 mars, 2019

Högt skattade. Det är små företag med sina anställda som står för störst andel av skatteintäkterna i merparten av landets kommuner. Bild: Istock

Små företag är viktiga för kommunernas ekonomi. Inte minst vad gäller rena skatteintäkter från företagens anställda: i 208 av landets 290 kommuner står företag med 1-49 anställda för den största andelen av skatteintäkterna.

Till gruppen små företag räknas även soloföretagare, vilka står för 74 procent av antalet svenska företag.

– Många tror att det är stora företag eller offentlig sektor som levererar de största skatteintäkterna på kommunal nivå, men så är det inte, säger statistiker René Bongard på Företagarna.

Småföretagens andel i kommunala skatteintäkter är störst i Åre (43 procent), medan Sorsele tar andra platsen och Österåker tredje plats. Lägst är småföretagens andel i Oxelösund (18 procent).

Hur nöjda är då småföretagen med den kommunala servicen? Sedan 2010 mäter SKL hur nöjda företagen med den kommunala service de kommer i kontakt med.*

– Generellt har vi en ökad nöjdhet från företagarna på alla områden vi mäter. Undantaget gäller bygglov, där den tidigare byggboomen och brist på handläggare i vissa kommuner påverkat resultaten, säger Jan Torége på SKL.

Hur nöjda företagen är, skiljer sig åt mellan branscher. Företagare inom hotell- och restaurang är mera nöjda, medan exempelvis soloföretagare inom jordbruk och företagstjänster är mindre nöjda.

Soloföretagare är överlag mindre nöjda med kommunernas service än andra företagare.

– Det har nog delvis sin förklaring i att de har förhållandevis få kontakter med kommunerna. De är också en liten andel av de företagare som svarar på vår undersökning.

En del kommuner har varit bra på att utveckla servicen och effektiviteten i myndighetsutövningen gentemot företagare.

– Vi ser till exempel att flera större kommuner som Örebro, Eskilstuna, Växjö och Linköping kraftigt förbättrat sina resultat över tid. Många jobbar mycket seriöst med de här frågorna, säger han

 

* Företag som haft kontakt med kommunen inom sex myndighetsområden (exempelvis livsmedelskontroll) får svara på enkät med frågor inom sex serviceområden (exempelvis bemötande och effektivitet).


Text: Thomas Pettersson

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram