SNS Konjunkturråd: ”Låt staten ta över skolan i små kommuner”

16 januari, 2019

Storebror. Att låta staten ta hand om skolan i små kommuner är ett av förslagen från SNS Konjunkturråd.

 

I små kommuner bör skolan tas om hand av stat, region eller en grannkommun. Det är det mest kontroversiella förslaget från SNS Konjunkturråd, som i år ägnat sig åt kommunernas framtid.

En välkänd bild av demografiska problem tecknas av rådet. Över hälften av landets kommuner väntas krympa under kommande 20 år, och försörjningskvoten stiger framför allt i vad rådet kallar ”avlägsna landsbygdskommuner”. Här är också skattekraften lägre, och skattesatsen redan hög.

Rådet diskuterar olika modeller för att långsiktigt lösa problemen. Samverkan förordas framför rena sammanläggningar av kommuner.

– Vi tror inte att lösningen är att slå ihop landsbygdskommuner. Det skulle troligen inte leda till besparingar eftersom dessa kommuner är glest befolkade och med stora avstånd, säger Eva Mörk, rådets ordförande och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Istället vill rådet ha en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Det innebär även steg i riktning mot en så kallad ”asymmetrisk kommunmodell”, där ansvaret för avgränsade områden lyfts från små kommuner till stat, region eller en större grannkommun. Främst tänker sig forskarna att detta lämpar sig för skolan. En tanke är att inrätta skolregioner.

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog är skeptisk till att staten ska ta över skolan i små kommuner:

– Då ska skolan finansieras av staten där och av kommunalskatt i övriga kommuner. Det riskerar ge olika förutsättningar. Det blir också ökad administration om staten ska befinna sig på plats i små kommuner, säger hon.

Däremot ger Annika Wallenskog tummen upp för andra förslag från SNS-rådet, som att kraftigt begränsa riktade statsbidrag och hellre lagreglera om staten anser det nödvändigt att kommunerna gör vissa saker.

– Då ska pengarna följa med, betonar hon.

Hon påpekar också att lagreglering kräver ett rejält utredningsarbete. Det kan kanske begränsa statens vilja att peta i kommunernas göranden.

Hon stöder också förslagen att ge större frihet till kommunerna att ta ut högre avgifter inom förskola och äldreomsorg.

– Ja, maxtaxorna är för strikt satta. Det bör ändras inte främst för att få mer pengar utan för att styra efterfrågan.

I SNS Konjunkturråd 2019 har utöver Eva Mörk även ingått Gissur Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, och Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram