Sök

Found 5780 Results
Page 1 of 386

Arribatec: Viktigast vid val av nytt affärssystem


Enligt Xledgers undersökning med fokus på ekonomistyrning och affärssystem tycker vd:ar och ekonomichefer att automatisering, säkerhet, skalbarhet, smidig integration mot andra kritiska verksamhetssystem och enkelhet vid uppgraderingar är viktiga urvalskriterier för ett nytt system. Det tycker vi också! Låt oss få dela med oss av våra erfarenheter från över 10 000 företags val och införandeprojekt.   Är du intresserad av kontakt med Arribatec för samtal om Xledger som ekonomisystem […]

11 maj, 2021


Medelsförvaltning i kommuner och regioner


Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. När det gäller medelsförvaltningen inom kommunal sektor finns det behov av en tydlig struktur och organisation som hanterar de risker som finns. Kommuner och regioner förväntas också ta särskild hänsyn och visa ansvarsfullhet i sina placeringar. Detta […]


Svensk ekonomi visar motståndskraft


Trots en hög smittspridning och början på en tredje våg utvecklades svensk ekonomi starkt i mars. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Läs mera...


Som controller har man en unik position och plattform för att kunna vara en relevant part i arbetet kring förändringar


Intervju med Anders Düring, CFO på Serneke och föreläsare på FAR:s Controllerdag den 27 maj! Läs mera...


God ekonomi i kommuner och regioner mitt i pandemin


God ekonomi i kommuner och regioner mitt i pandemin Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>


Vald revisor bör granska hållbarhetsinformation


Det är positivt att hållbarhetsfrågorna får en större betydelse i företagens rapportering – och det är rimligt att det är den valda revisorn som ska utföra en granskning. Det skriver FAR i en kommentar till EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering. Läs mera...


Toppmötesförberedelser och framtidskonferensen på EU-möte


Förberedelser inför kommande EU-toppmöte och framtidskonferensen är två av frågorna på agendan när medlemsländernas EU-ministrar möts 11 maj. De ska även ta upp samordningen av coronaarbetet med fokus på vaccin. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige. Läs mera...


Nya lagregler för gränsöverskridande identifiering


Den 1 juni 2021 träder nya svenska lag- och förordningsregler i kraft som kompletterar EU:s eIDAS-förordning. De nya reglerna förtydligar att offentliga organ ska ansluta sig till DIGG:s eIDAS-nod för åtkomst till identifiering med utländska e-legitimationer. Dessutom ska alla som är anslutna till eIDAS-noden rapportera incidenter. Läs mera...


Varning för oskyddade videomöten


Pandemin och bristande resurser och fått kommunala vård- omsorgsverksamheter att se videomöten som en räddning. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>


Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader


En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021. Läs mera...

10 maj, 2021


Första mötet i Kiruna när Sverige tar över ordförandeskapet i EU 2023


I samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 1 januari–30 juni 2023 kommer EU-kommissionen att bjudas in till Kiruna. Läs mera...


Outlook – vägen till ”Zero Inbox!


14 sep, 2021 @ 08:30 - 12:00 -

Officepaket har blivit ett allt viktigare arbetsverktyg. KEF och Infocell har skapat sex halvdags föreläsningar som ger dig möjligt att kommunicera bättre och arbeta mer effektivt i ditt dagliga arbete. En av dessa behandlar Outlook.


Outlook – vägen till ”Zero Inbox!


Officepaket har blivit ett allt viktigare arbetsverktyg. KEF och Infocell har skapat sex halvdags föreläsningar som ger dig möjligt att kommunicera bättre och arbeta mer effektivt i ditt dagliga arbete. En av dessa behandlar Outlook. Tillfälle


”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”


Årsredovisningarna har inte bara blivit tjockare utan dess innehåll dessutom ändrat karaktär. Det menar Lars Östman och Walter Schuster som har skrivit en ny rapport om årsredovisningarnas utveckling under 40 år. Läs mera...

7 maj, 2021


Goda resultat i kommunsektorn men utmaningar kvarstår


Sveriges Kommuner och Regioner presenterar Ekonomirapporten, Maj 2021, den 11 maj. Boksluten för 2020 visar på goda resultat men hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut framåt för kommuner och regioner? Läs mera...


Page 1 of 386

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram