Sök

Found 5263 Results
Page 1 of 351

Regeringens fjärde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen


Regeringen har idag överlämnat en fjärde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ökade anslag för förlängda åtgärder inom sjukförsäkringsområdet, medel för det återinförda och utökade hyresstödet samt ytterligare stöd till kultursektorn och idrottsrörelsen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mera...

26 jan, 2021


Uppdrag för att minska felaktiga utbetalningar


Regeringen har beslutat om tre uppdrag i regleringsbrevet för 2021 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, för att minska felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. Uppdragen är kopplade till regeringens övergripande mål om att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mera...


Hur ligger vi till – en samlad analys av den offentliga förvaltningens digitalisering 2020


Hanteringen av data är avgörande för offentlig förvaltnings digitalisering. För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver också etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen prioriteras. Det är några av slutsatserna när DIGG gör en samlad analys och bedömning av offentlig förvaltning. Rapport: Sveriges digitala förvaltning 2020 (pdf) Läs mera...


Gothenburg Green City Zone


Gothenburg Green City Zone är en zon där Business Region Göteborg testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. De pratar om ett helt nytt klimatneutralt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. […]


Arbetslösheten bland unga ökar: ”Fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap”


Här finns statistik om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, fritid, inflytande, representation och utbildning. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>


Kulturella och kreativa företag avgörande för norra Sverige


Av värderingsdrivna och lokalt engagerade entreprenörer som varje dag arbetar för att utveckla en plats, skapa upplevelser och bidra till livsmiljöer som gör att människor dras till, trivs i och längtar hem till en ort, en stad eller en region. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>

25 jan, 2021


Region Dalarna har vänt röda siffror till svarta


Region Dalarna har vänt röda siffror till svarta Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>


Applikationskonsult


Beskrivning av tjänsten CGI utvecklar och levererar egna system, IP-lösningar, till fler än 500 kunder, både nationellt och internationellt. Vår målsättning är att dessa system ska vara ett enkla att jobba i, för att på så sätt spara tid och resurser för våra kunder. Tack vare vår starka position inom både offentlig och privat verksamhet […]


"Allvarliga databrister hindrar myndigheters jämställdhetsarbete"


Kommissionen för jämställda livsinkomster har regeringens uppdrag att lämna förslag för att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Kvinnor har fortfarande bara 77 procent av männens totala inkomster, och det gapet har varit i princip oförändrat sedan 1995. Läs mera...


Renoveringsbehovet: Politisk opinion och byggiver står i vägen


Bostäder, offentliga byggnader och infrastruktur är värdefulla samhällstillgångar som är i stort behov av renovering i Sverige. Men beslutsfattare och politiker tenderar att skjuta upp viktiga investeringar till förmån för att bygga nytt. Det visar analys- och teknikkonsultföretaget WSP i rapporten ”Sverige behöver renoveras”. Läs mera...


Sverige bör förbereda sig för digitala skatter


DEBATT. OECD och EU förbereder digitala skatter som kan införas redan nästa år. De missgynnar ofta svenska bolag, riksdagspolitikerna bör därför hårdare driva vårt perspektiv. Det skriver Kim Jokinen, partner och skatterådgivare på PwC. Läs mera...


Regeringen behöver öronmärka pengar för bredband


Tillgången till snabbt bredband är avgörande för Sveriges utveckling. För att säkra utbyggnaden måste staten skjuta till minst 4,45 miljarder kr som tidigare fanns i EU:s landsbygdsprogram. Läs mera...


Förvaltningsrättens dom skapar osäkerhet om sammanträden


Beskedet om att upphäva fullmäktigebesluten i Luleå spär på osäkerheten kring digitala politiska sammanträden. Det anser SKR efter dagens dom i förvaltningsrätten. Läs mera...


Lägre efterfrågan och kostnader inom många områden 2020


Pandemin fortsätter och drabbar oss alla på olika sätt. Det är därför viktigt att verksamheterna inom välfärden har fortsatt hög kvalitet även om det kostar på med både personal och resurser. Läs mera...


Förvaltningsrätten: Mötet var olagligt – kan få stor påverkan


Måste alla kunna se varandra samtidigt i ett digitalt fullmäktigemöte? Den frågan har nu avgjorts av förvaltningsrätten i Luleå sedan en åhörare överklagat ett digitalt möte. Enligt domstolen så bröt mötet mot lagen. Läs mera...


Page 1 of 351

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram