Strid om finansiering av VA-investeringar

4 mar, 2020

Investeringsbehov. Kommunerna behöver investera stort i VA. Höj taxorna, anser Svensk Vatten. Låna och tillämpa självkostnadsprincipen, kontrar Torbjörn Tagesson.

 

Kommuner måste ges möjligheten att ta ut taxor för att fondera medel till stora och långsiktiga VA-investeringar. Det hävdar ledningen för organisationen Svenskt Vatten. Professor Torbjörn Tagesson reagerar starkt på förslaget som är ett avsteg från den rådande självkostnadsprincipen.

Branschorganisationen Svensk Vatten (15 styrelseledamöter och vd) framförde sina önskemål i en debattartikel i Dagens Samhälle i mitten av februari. Rubriken löd: Ge oss redskapen att lyckas, politiker.

Tidningen var dock inte intresserad av att publicera en replik där Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, var en av tre författare. Nu får han i stället framföra sin kritik här i KEF:s nyhetsapp och webbsida.

– Genom att överge självkostnadsprincipen där varje generation betalar för sig, skjuter man över hela finansieringen på det nuvarande brukarkollektivet. Principen finns som ett skydd mot monopolprissättning och förtäckt beskattning, säger Torbjörn Tagesson.

Han anser att man i stället även fortsättningsvis borde utgå från abonnenternas perspektiv och låna de pengar som behövs för investeringar och sedan amortera i takt med avskrivningarna. En grundlagsskyddad kommunal huvudman med beskattningsrätt och rätt att ta ut avgifter får mycket bra villkor för sådana lån.

Enligt självkostnadsprincipen ska avgifterna täcka drift, underhåll och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar).

– Den lösningen blir billigare för abonnenterna. Att ”låna ut” pengar till kommunen räntefritt och betala för flera generationer framåt blir förstås mycket dyrare, säger Torbjörn Tagesson.

Han reagerar även på att Svenskt Vatten påstår att vi har ett regelverk ”… som innebär att nödvändiga investeringar i skolor och vård ställs mot investeringar i rent dricksvatten”.

– Det stämmer inte. Kommunallagen säger att en kommun måste upprätta en budget som visar skattesats, anslag och hur verksamheterna ska finansieras. Det betyder inte att verksamheter ställs mot varandra. Om det blir så i praktiken är det politikernas val, säger Torbjörn Tagesson.

 

Text: Thomas Östberg

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram