Strömsund slutar fullfondera pensionsskulden

28 feb, 2020

Pensionspeng. Hur ska kommunsektorn redovisa sina pensioner? Frågan ska utredas, men beslutet dröjer. Foto: Mostphotos

 

Kommunsektorn väntar fortfarande på besked om hur pensionsskulden ska redovisas. Strömsund har fullfonderat sedan 2006, men nu faller lagbrytarna till föga efter hård revisorskritik.

För någon vecka sedan fattade Strömsunds kommun ett historiskt beslut i fullmäktige: kommunen ska börja redovisa sin pensionsskuld enligt den lagstadgade blandmodellen. Sedan 2006 har kommunen redovisat enligt fullfonderingsmodellen, detta efter ett politiskt beslut att öronmärka pengar för pensionerna. Idag har kommunen både en pensionsstiftelse och en försäkringslösning.

Bekymret har varit den återkommande revisorkritiken, att kommunen inte följer lagstiftning och flera år beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet.

– Vi måste ha en respekt mot lagstiftningen som riksdag och regering har bestämt, annars är vi definitivt på ett sluttande plan, sade revisionens ordförande Mats Rönngren (M) redan 2017 till P4 Jämtland

Politikerna med kommunalrådet Susanne Hansson i spetsen har hävdat att man följer god redovisningssed, samt hänvisat till den förväntade regeländringen i lagen om kommunal bokföring. Nu bröts delen om rätt modell för pensionsredovisningen ut ur propositionen – frågan skulle utredas med tanke på en fullfonderingseffekter på den kommunala ekonomin.

Därmed hårdnade revisorskritiken ytterligare mot kommunens fullfonderingsredovisning. Lagen stadgar fortfarande att blandmodellen ska tillämpas och regeringen har inte tillsatt någon utredning om vilken redovisningsmodell som ska tillämpas.

I februari röstade Strömsunds kommunfullmäktige om val av redovisningsmodell och med ett fåtal reservationer vann blandmodellen omröstningen.

– Att man i en fullmäktigeförsamling röstar om man ska följa lagboken, ja eller nej, det är ju en ännu mer intressant fråga (än revisorernas krav på laglydnad), kommenterade en nöjd revisionsordförande beslutet i Länstidningen Östersund.

På finansdepartementet är man medveten om att kommunsektorn väntar på utredning och besked om hur pensionsskuldens ska redovisas. Andra utredningar har dock givits förtur.

– I dagsläget finns inga beslut om att utreda frågan, men fortfarande gäller regeringens avsikt att återkomma i frågan, säger Jonas Lannering, pressekreterare hos civilminister Lena Micko.

 

Text: Thomas Pettersson

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram