”Titta på utfallet – inte bara förändringen”

3 okt, 2018

– Stockholms län blir bidragstagare också i fortsättningen. Men i mindre utsträckning.
Det framhöll utredaren Håkan Sörman när Kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande.

Utredningens uppdateringar och nya förslag innebär att omfördelningen inom kostnadsutjämningen ökar från 9,6 till 11,5 miljarder kronor – inte mycket med tanke på att kommunsektorn omsätter 800 miljarder. Men för enskilda kommuner blir det stora förändringar – och ibland kanske oväntade. Ett exempel är välmående Danderyd, som får ett tillskott motsvarande 498 kronor per invånare.

– Danderyd är redan en av de största bidragstagarna. Och blir så än mer med vårt förslag, påpekade Håkan Sörman på en pressträff i måndags, då utredningen lämnade över sitt betänkande ”Lite mer lika” till civilminister Ardalan Shekarabi.

I fallet Danderyd är det en ung befolkning och höga lönekostnader som slår igenom än mer med utredningens förslag.

Annars är det Skogssverige, inbegripet Småland och Blekinge, som gynnas av förslagen. I Stockholms län och Västmanland går däremot landstingen och kommunerna sammantaget back.

Håkan Sörman anser att allt för mycket fokus hamnar på förändringen.

– Utfallet är lika viktigt.

Han pekade på Stockholms län. Summeras landstinget och länets kommuner blir det ett tapp på 1,7 miljarder kronor. Men utfallet hamnar fortsatt på ett nettobidrag motsvarande 315 kronor per invånare.

Det kan jämföras med Gotland, som vinner stort men fortsatt ska nettobetala 706 kronor per invånare (istället för 2 229 kronor som nu).

– Det här kommer inte alltid fram.

Utredningen lyfter fram gleshet och socioekonomiska skillnader i högre grad än dagens system. En stor vinnare på det första är Hultsfred (+ 1 666 kr/inv), som tagit emot många flyktingar. I glesbygden kan nämnas Arjeplog (+1 801 kr/inv).Som schablon motsvarar 1 000 kr/inv ungefär 50 öre i skattesats.

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram