Tuffare tider väntar - dags för en ny skattebas?

14 maj, 2019

Kostar mer. Kommunsektorn behöver större intäkter för att klara de ökande servicebehoven.

Kostnaderna för välfärden stiger, visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region och var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu behövs ökad finansiering från staten, och i förlängningen gärna en ny kommunal skattebas.

Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommunsektorn, var det bistra budskapet i SKL:s färska Ekonomirapport.
Redan förra året försämrades det ekonomiska resultatet. Sex av 20 regioner gick med underskott och 16 regioner försämrade sitt resultat. Knappt var fjärde kommun redovisade ett underskott, vilket är den största andelen på tio år.
Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar. Runt 2022 räknar SKL med att det skiljer 38 miljarder mellan intäkter och kostnader.
Samtidigt är statens finanser i gott skick. Det finns alltså anledning till ökade statsbidrag, mer än de 5 miljarder per år fram till 2022 som var budet i januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern.
– Det tillskottet räcker inte, konstaterar SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog som flaggar för höjda skatter om de statliga pengarna uteblir.
I rapporten lyfter SKL fram resultatet av en regeländring för ägare till fåmansbolag. I stället för att ta ut verksamhetens överskott i form av lön kan ägaren ta ut en större andel som kapitalinkomst. Det har kommunsektorn förlorat 8 miljarder kronor på under åren 2013-2017.
– Vi har inga synpunkter på regeländringen, men att kommunsektorn ska få ta smällen är inte OK, säger hon.
Nu väntar, enligt januariavtalet, en skattereform. Då får SKL anledning att plocka upp idén om en ny kommunal skattebas igen.
– Det skulle kunna vara en ny form av kommunal fastighetsavgift, kanske som en del av utjämningssystemet. Eller att en del av arbetsgivaravgifterna öronmärks för just kommunsektorn. Det skulle också kunna vara en regional naturresursskatt, där regionens kommuner får del av resultatet, exemplifierar hon.
SKL vill förstås vara en del av kommande utredning och påverka utformningen av förslagen.
– En ny skattebas skulle ge kommunsektorns intäkter större förutsägbarhet och samtidigt en högre grad av självständighet, summerar Annika Wallenskog.
Text: Thomas Pettersson

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram