Uppsatstävling: Årets kommunalekonomiska examensarbete

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

 

Kommunalekonomernas förening har under 2018 infört en uppsats­tävling för att dela ut priset ”Årets kommunalekonomiska examensarbete”. Syftet är att öka studenters intresse för kommunal ekonomi och att sprida kunskap om uppsatser inom vår sektor, allt för att bidra till verksamhetsutveckling.

Tävlingen omfattar uppsatser som är godkända som examensarbete på kandidatnivå. Prissumman är på 10 000 per uppsats.

För att få priset ska uppsatsen både ha god akademisk kvalitet och en praktisk bety­delse inom det kommunalekonomiska området. Valet av vinnare baseras också̊ på en bedömning av originalitet och nytänkande.

Första gången priset delas ut blir på Eko­nomichefsdagarna i januari 2019. Givetvis presenteras också vinnarna i tidningen Kommunal Ekonomi samt här på KEF’s hemsida.