Uppsatstävling: Årets kommunalekonomiska examensarbete

10 dec, 2018

 

Sedan 2018 har Kommunalekonomernas förening delat ut pris för ”Årets kommunalekonomiska examensarbete”. Syftet är att öka studenters intresse för kommunal ekonomi och att sprida kunskap om uppsatser inom vår sektor, allt för att bidra till verksamhetsutveckling.

Tävlingen omfattar uppsatser som är godkända som examensarbete på kandidatnivå. Prissumman är på 10 000 per uppsats.

För att få priset ska uppsatsen både ha god akademisk kvalitet och en praktisk bety­delse inom det kommunalekonomiska området. Valet av vinnare baseras också̊ på en bedömning av originalitet och nytänkande.

Priset delas ut i samband med Ekonomichefsdagarna som arrangeras av KEF varje år. Givetvis presenteras också vinnarna i tidningen Kommunal Ekonomi samt här på KEF’s hemsida.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram