Utbildningar för dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald har ett viktig roll och ett stort ansvar. Vi på KEF erbjuder därför utbildningar, direkt riktade till dig som är både ny- eller omvald politiker.

I huvudsak passar de flesta utbildningarna alla förtroendevalda, men vi har även utbildningar som lite extra passar dig som arbetar i en styrelse eller är förtroendevald revisor.

Folder – Utbildningar för dig som är förtroendevald (pdf)

Kurser inom olika områden

Vi erbjuder kurser inom flera olika områden, som direkt riktar sig till dig som är både ny- eller omvald politiker. Här är några exempel:

  • Kommunal juridik
  • Intern kontroll
  • Ägarstyrning
  • Upphandling
  • Kommunal ekonomi

Så funkar det

Kursernas upplägg varierar beroende på utbildning, men vi erbjuder både utbildningar på distans och på plats. Eller varför inte som en hemma-hos-utbildning, då vi kommer till er och genomför utbildningen i din organisation.

Utbildningar

Den kommunala juridiken

Den kommunala juridiken bygger på ett antal lagar och förordningar, som reglerar hur en kommun ska styras, samt vilka skyldigheter och ansvar en förtroendevald har.

Läs mer

Upphandling av varor och tjänster

Alla varor och de flesta tjänster som kommunen måste ha för att klara sin verksamhet måste upphandlas.

Läs mer

Kommunal ekonomi för förtroendevalda

Som förtroendevald finns det ett antal ekonomiska begrepp att förstå, vilket underlättar ditt uppdrag.

Läs mer

Intern kontroll

Arbeta med att stärka förutsättningar att utföra uppdraget utifrån olika intressenters krav och mål.

Läs mer

Den kommunala revisionen

Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. I denna kurs belyser vi rollen som förtroendevald revisor.

Läs mer

Ägarstyrning

Du som förtroendevald måste förstå de olika spelreglerna samt hur en aktiv styrning av bolagen ska gå till, både när det handlar om krav och förväntningar.

Läs mer

Redovisnings- och budgetfrågor för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen och att upprätta en budget.

Läs mer

Målstyrning

Målstyrning innebär att man via ett övergripande mål och bryter ner det till konkreta handlingar.

Läs mer

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram