Hedersmedlem

Varje år ger KEF ut utmärkelsen Hedersmedlem. Styrelsen bereder ärendet till föreningsmötet som bestämmer vem som blir hedersmedlem. Hedersmedlemmen behöver inte betala medlemsavgiften. Utmärkelsen går till ekonomer som under sin “livstid” har tillfört KEFs förening ett “stort värde”.