Annonsera i Kommunal Ekonomi

Nr Kommunal Ekonomi läses av personer med ekonomiskt ansvar och intresse i kommuner och landsting. Låt därför Kommunal Ekonomi bli det verktyg som öppnar dörren till en marknad värd 100-tals miljarder kronor om året.

Välkommen som annonsör i Kommunal Ekonomi, en verkligt träffsäker tidning. Den vänder sig till ekonomichefer, ekonomer och ledningsgrupper inom kommuner och landsting. Kommunal Ekonomi når förtroendevalda, revisorer och konsulter.

Utgivningsplan 2017

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
Annonsmaterial 18/1 15/3 16/5 9/8 27/9 15/11
Utgivning 7/2 4/4 7/6 29/8 17/10 5/12

 

Teman Kommunal Ekonomi under 2017

Nedanstående teman kommer att profilera respektive nummer under året.

Nr 1,  Vinst eller förlust i välfärden?

Nr 2,  God ekonomisk hushållning – SKL vill se ny lagstiftning

Nr 3,  Infrastruktur, bostadsbyggande och urbanisering

Nr 4,  Styrning och ledning – vad kommer efter NPM? Tillit? Ink. intern kontroll

Nr 5,  Analys och verkstad  – bättre analyser och konkreta förbättringar i verksamheten

Nr 6,  Digitaliseringen – med delfokus på vårdsektorn

Kommunal Ekonomi distribueras till

  • Ekonomichefer och ekonomer
  • Politiker på ledningsnivå
  • Ansvariga i ledningsgrupper inom samtliga kommuner och landsting
  • Konsulter som arbetar med kommuner och landsting

Så här tycker våra läsare, enligt SKOP:s läsarundersökning

  • 90-98 % tycker att tidningen är seriös, aktuell, informativ, initierad och nyttig och har stort förtroende för tidningen
  • 80 % var mycket nöjda/mycket nöjda
  • 55 % läser minst hälften av tidningen, vilket är en imponerande siffra jämfört med motsvarande tidningar/magasin
  • 54 % sparar tidningen minst ett halvår
  • 40 % sparar tidningen minst ett år

 Kontakt och förfrågningar

Kontakta Kella Norlander för mer information och offert på kella.norlander@kef.se , eller tel. 070-233 54 80.