Läs senaste numret (nr 3 2020)

Kommunal Ekonomi nummer 3

Var finns alla de som behöver rekryteras till offentlig sektor? Och hur hittar vi rätt kompetens? Bemanning och kompetensutveckling är ett par av kommuners och regioners stora ödesfrågor som det här numret av Kommunal Ekonomi belyser. Exempel på lösningar är samverkan, vidareutbildning, nya yrkeskategorier och till och med arbetskraft från andra länder. Men räcker det?

Vi reder också ut varför de kommunala cheferna slutar och sammanfattar SKR:s ekonomirapport.

Forskarsidorna tar upp ledarskapets betydelse för talangförsörjning och vad som egentligen händer när samtidsidealet ”innovation” blir en styrande princip i en kommun.

Lottie Knutson skriver om ledarskap när det stormar rejält. Ambitiösa Clarry jobbar hemma och passar på att fylla ut luckorna i sin kompetensprofil.

Läs Kommunal Ekonomi nr 3 »