Läs senaste numret (nr 6 2019)

 

Årets sista tema handlar om investeringar. Det investeras stort inom kommunsektorn, till både glädje och bekymmer. Även inom regionerna där det byggs nytt i stället för att bygga om. På debattsidan tar 13 ekonomichefer upp frågan om olika synsätt på exploateringsredovisningen, på förekommen anledning.

Så möter vi Katarina Holmgren, nybliven ekonomidirektör i tunga aktören Region Stockholm. Vi hinner med ett besök på Kvalitetsmässan innan forskaren Mattias Haraldsson fördjupar våra kunskaper om VA-investeringar.

Till sist välkomnar vi Niklas Anemo, ny kanslichef efter årsskiftet! Och Clarry… ja, hon ser till att Grustorp får ett … hmm… nytt äldreboende.

Läs hela tidningen Kommunal Ekonomi »