Prenumerera

 

Du som är medlem får tidningen Kommunal Ekonomi, med posten sex nummer per år.

Medlemskap i KEF kostar för närvarande 350:- om året. Ansök om att bli medlem här via vår hemsida och medlemssida»

 

Om du enbart vill prenumerera på tidningen kostar det 425 kr (450 kr*) för 6 nr per år.

*Pris inom parentes är inklusive 6% mervärdesskatt. 

Vill du enbart prenumerera på tidningen är du välkommen att kontakta oss på prenumeration@kef.se alternativt kontakta oss på kansliet: medlem@kef.se, tel. 072-060 50 10.