Prenumerera

Om du är medlem ingår det att du får tidningen Kommunal Ekonomi, sex nummer per år.

Medlemskap kostar för närvarande 350:- om året. Om du enbart vill prenumerera på tidningen så gäller nedanstående prislista.
Prenumerationspriser gäller för 6 nr per år.

Antal tidningar som beställs av en beställare till gemensam fakturadress
Pris
1 ex/nr, 425 kr (450)

Pris inom parentes är inklusive 6% mervärdesskatt.

Du är välkommen att kontakta oss på prenumeration@kef.se alternativt kontakta oss på kansliet, tel. 072-060 50 10 om du är intresserad.