Redaktion

Det redaktionella innehållet styrs av ett redaktionsutskott med företrädare för såväl KEF som de journalister som producerar tidningen. Redaktionsutskottet välkomnar alla uppslag och förbehåller sig rätten att göra ett urval bland idéerna. Välkommen att kontakta oss!

Tidningen har även en forskarredaktör som ansvarar för tidningens forskaravdelning. Forskartexterna syftar till läsarnas kunskapsutveckling och ger kommunekonomiska forskningen en egen arena. Kommunal Ekonomis chefredaktör är Thomas Pettersson.

Kontakta redaktionen

Thomas Pettersson, tel. 031-13 02 56, 0706-75 25 19 eller mejl, acta.skrivkultur@telia.com.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram