Ekonomichefsprogrammet

Läs mer & gå till anmälan

 För ekonomer som leder

Ekonomichefsprogrammet är för dig som vill utveckla ditt ledarskap i din ekonomroll.

Du är ekonomichef, ekonomidirektör, stabschef, eller enhetschef inom ekonomiområdet. Du är verksam inom kommun/landsting/region.

Programmet tar fasta på det komplexa i ekonomens ledarskap och som ger sitt uttryck i form av att vara:

 • ledare i en politiskt styrd organisation
 • ledare i en organisation utifrån sin professionella roll
 • ledare för andra ekonomer
 • medlem i och ledare av ledningsgrupp
 • ledare för sig själv

Programmet kommer att ge dig:

 • Insikter om dig själv och ditt sammanhang
 • Utvecklade förmågor som ledare
 • Verktyg i dina olika ledarroller
 • En egen ledardeklaration
 • Nätverk för din fortsatta ledarutveckling
 • Programmet utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter, det kommer att bedrivas interaktivt i en mix av grupprocess och föreläsningar. Programmet utgår ifrån den specifika miljön i kommuner/landsting/regioner.
 • I programmet kommer vi att gå igenom utvecklingen inom styrning och ledarskap, undersöka din profil som ledare, undersöka organisatoriska likheter och skillnader, samt spana på framtidens utmaningar.

Innehåll

Modul 1

 • Trender, tendenser inom styrning och ledning i offentlig sektor och vad det betyder för yrkesrollen.
 • Grunderna i ledarskap, olika typer av ledarskap.
 • Introduktion av min ledardeklaration.

Modul 2

 • Relationen och samspelet med det politiska systemet.
 • Ekonomifunktionens olika roller.
 • Samspelet mellan ekonomifunktion och kärnverksamhet – förutsättningar för partnerskap.
 • Att leda ekonomen och ekonomifunktionen – kännetecken, möjligheter och svårigheter.

Modul 3

 • Kommunikation, coaching och feedback.
 • Att hålla tal och inför grupp beskriva viljeinriktning och vision.
 • Navigatorn – en processmodell för att utveckla grupp och arbeta med verksamhetsplanering.

Modul 4

 • Min ledardeklaration och min utveckling som ledare.
 • Mitt ledarnätverk.

Kursledare

En fast kursledning från KEF och Public Partner som kombineras med olika gästspel.

Kontakt & förfrågningar

Roland Svensson,  roland.svensson@kef.se, 072-065 00 57