Ta Steget - Kartläggning av kompetensbehov

Ta Steget - kartlägg ditt kompetensbehov

Ta Steget är ett verktyg, en modell, för att enskilda medlemmar i KEF ska kunna skatta sina kompetens-utvecklingsbehov här på vår hemsida. Vi har tagit fram en metodskrift och en handledning för att du ska kunna arbeta med modellen.

Syftet med modellen är att kunna fungera som underlag för beslut om olika typer av kompetensutveckling för ekonomer i kommuner och landsting. Modellen mäter:

 • Kunskapsnivå
 • Erfarenhet
 • Utvecklingsbehov

Varje mätning görs inom ett eller flera av de 40-tal kompetensområden som modellen omfattar.

Verktyget vänder sig till föreningens medlemmar samt arbetsgivare. Ta steget är ett web-baserat stöd för:

 • Dokumentation av den egna kompetensen.
 • Planering av den egna kompetensutvecklingen.
 • Dokumentation av befintlig och önskad kompetens i arbetsgruppen.

Utifrån en kompetenskarta över ekonomiadministration har vi i denna första version beskrivit kompetensområden inom följande fem områden:

 • Styrning och budget.
 • Redovisning.
 • Uppföljning och intern kontroll.
 • IT användning.
 • Övrigt.

Varje område är sedan nedbrutet i kompetensområden. Totalt finns ca 40 kompetensområden definierade.

I nedanstående dokument kan du som medlem respektive arbetsgivare ta del av presentation och handledning i hur du använder vårt verktyg "Ta steget".

Ladda ner infobladet om Ta steget>>

Kontakt och förfrågningar

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Nils-Hugo Johansson på nils-hugo.johansson@kef.se eller tel 070-626 81 48.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram