Ta Pulsen - Översyn av ekonomistyrning

Ta Pulsen på ekonomistyrningen

Vad tycker de budgetansvariga om sina förutsättningar för att ha en god ekonomistyrning? Arbetar vi med rätt frågor för att förbätra ekonomistyrningen? Hur upplevs förutsättningarna i vår organisation i förhållande till andra organisationer?

Bakgrund

Kommunalekonomernas förening har i samverkan med PricewaterhouseCoopers (PwC) tagit fram ett analyspaket för att kartlägga vad budgetansvariga anser om sina förutsättningar att bedriva en god ekonomistyrning. Syftet är att hjälpa till med underlag för att utveckla ekonomistyrningen samt att identifiera var de goda exemplen finns och sprida information om dessa. Paketet består av en webbaserad enkät och en rapportdatabas med närmare 300 svarsbilder.

De första studierna gjordes 2004 och nu är det ett 80-tal kommuner som genomfört undersökningen med flera tusen svar i databasen. Vi har med dessa undersökningar skapat ett bra underlag för fortsatta studier och är nu mogna att ta nästa steg.

Ta pulsen på din ekonomistyrning - utveckla din effektivitet

Vi genomför löpande uppföljningar av de kommuner som genomfört undersökningen samt erbjuda alla övriga kommuner i Sverige att genomföra studier i vårt gemensamma projekt "Ta Pulsen och utveckla din effektivitet"

Läs gärna igenom nedanstående beskrivning om "Ta Pulsen" och kontakta oss.
Ladda ner infobladet om Ta pulsen>>

Kontakta och förfrågningar

Du är välkommen att kontakta Ola Eriksson på ola.eriksson@kef.se, tel. 026-12 82 82 eller Roland Svensson på roland.svensson@kef.se, tel. 072-065 00 57.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram