Upphandling av ekonomisystem

Från kvalificering till avtalstecknande

Vi har kunskap och erfarenhet av upphandling av ekonomisystem. Framförallt i rollen som leverantör av ekonomisystem till kommuner och landsting. Den kunskapen har inneburit att vi anlitats i ett flertal uppdrag från kommuner i deras projekt kopplade till upphandling av ekonomisystem.

Uppdragen har inneburit att vi deltagit i allt från att konstruera kvalificeringsunderlag i upphandlingar, kravspecifikationer till slutliga upphandlingsunderlag.

Vi har även anlitats av kommuner i uppstartsmöten i samband med upphandlingar för att beskriva hur marknaden ser ut, konkurrenssituationen inkl vilka leverantörer som finns samt prisbilden på befintliga ekonomisystem.

Kontakt och förfrågningar

Om du är intresserad av vårt stöd i samband med upphandlingsprojekt är du välkommen att kontakta Kella Norlander, kella.norlander@kef.se eller 070-233 54 80.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram