Vinnaren av tävlingen ”Stolt kommunalekonom” Helena Nilsson, utredande controller i Stockholms stad

30 aug, 2016

Under KOMMEK 2016 hade vi en tävling i vår monter där besökarna skulle motivera varför de är stolta kommunalekonomer. Totalt fick vi in 160 motiveringar. Helena Nilsson, utredande controller i Stockholms stad tog hem vinsten! 

Hur känns det att vinna och därmed få titeln som den stoltaste kommunalekonomen?

– Det känns roligt! Men oväntat.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som utredande controller på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Det är inte en traditionell ekonomroll med budget och redovisning, utan innebär olika typer av specialuppdrag kopplat till kostnadsutveckling och resursfördelning. Exempelvis har det handlat om lokal-, IT- och skolskjutskostander, inventariebudgeten, beslutsstöd, den socioekonomiska fördelningen. Det är en omväxlande roll som jag trivs bra med.

Vad har ni för utmaningar i er organisation/verksamhet den närmsta tiden?

- Betygsresultaten, segregationen, befolkningsökningen, it-utvecklingen bland annat. Lokalkostnadernas ökande andel av den totala budgeten samt skolornas access till och kostnader för it.

Tävlingen handlar om att vara stolt över sitt yrke som kommunalekonom. Är ni bra eller dåliga på att framhäva er själva och er yrkesstolthet?

– Många kollegor jag känner i samma bransch tror jag är stolta och har en känsla av att de gör något viktigt i och med ansvaret vi har att skattemedel används på bästa möjliga sätt. Vi diskuterar ofta etiska frågor. Jag tror att kommunalekonomer som grupp överlag är stolta över sitt arbete men kanske inte uttrycker det. Man har känslan. Men vi kanske inte framhäver den som vi borde.

Hur tycker du man ska göra för att ta mer plats som ekonom?

– Det är viktigt att få andra i organisationen att förstå ekonomi, verksamhetschefer och andra beslutsfattare. Att vara pedagogisk när man pratar ekonomi. Men det gäller också för oss ekonomer att förstå verksamheten, vad som är kostnadsdrivande och vad som påverkar resultat och kvalitet. Det är viktigt att man inte separerar ekonomin från verksamheten, utan att kunna se hur det hänger ihop. Stockholms stad har stort fokus på ekonomi och vi ekonomer har fått ganska stort utrymme. Men det skiljer sig nog från olika organisationer. Men visst, det kan finnas mindre intresserade chefer ute i en del verksamheter.

Kan föreningen göra något mer för att stärka er yrkesroll?

– KEF är en viktig instans för kommunalekonomer, med hög kvalitet på kurser och möjlighet till nätverkande med kollegor från andra organisationer. KEF lyfter frågor som gör att vi har möjlighet att känna och visa upp vår stolthet för yrket, bland annat genom den här tävlingen! Jag tror på att föra opinionsbildning generellt i samhället. Det är många utanför den kommunala sektor som inte förstår charmen med yrket. Jag vet själv när jag pluggade, jag hade inte som plan att jobba i kommunal sektor. Det finns en okunskap om yrket. Vi har bredare arbetsuppgifter, med större ansvar och får en större omvärldsförståelse än vad privatsektor kan erbjuda, det behöver säljas in till ekonomistudenter och allmänheten. Det är något som KEF kan bidra till.

Vinnande motivering!

– Jag är stolt över att ha ansvar och förtroende för att medborgarnas skattemedel kommer till användning och nytta på bästa sätt vad gäller kvalitet, effektivitet och rättsäkerhet samt att vi gör det tillsammans i en lokal demokrati.

Namn: Helena Nilsson.
Arbetar som: Controller i Stockholms stad sedan år 2011.
Utbildning: Ek. Kand. nationalekonomi och fil. Mag. kulturgeografi vid Karlstads universitet.
Tidigare arbetsplatser: Har tidigare arbetet som analytiker på Försvarets radioanstalt, ekonom på Försvarsmakten och som ekonom och nämndsekreterare i Västerås stad.
Övrigt: Medlem i KEF sedan 2012. Jobbat i kommunal sektor sedan år 2001 med ett uppehåll på 3 år i statlig myndighet.
Vinnare i KEFs tävling Stolt kommunalekonom på KOMMEK 2016.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram