Annonsering och exponering hos KEF


Kommunalekonomernas förening (KEF) har ca 4 600 medlemmar fördelade öv
er hela landet. Genom att exponeras i någon av våra kanaler når du målgruppen enkelt, direkt och anpassat efter dina målsättningar.

Vi skräddarsyr en paketlösning för att du ska få bästa möjliga effekt och samtidigt kostnadseffektivt. Våra kanaler är ett säkert sätt att nå ekonomer, ekonomichefer, kommunchefer och andra beslutsfattare i kommuner och landsting/regioner.

Av medlemmarna är 76 % kommunalt anställda, 11 % är landstingsanställda och 13 % är anställda inom övrig verksamhet. Av medlemmarna är 64 % kvinnor och 36 % män. Ca 70% av våra medlemmar läser våra nyhetsbrev regelbundet. Vi har ca 17 000 unika besökare på kef.se/år.

Kontakt för mera information

Är du intresserad av att veta mera om annonsering och exponering hos KEF är du välkommen att kontakta Kella Norlander via mail eller telefon, 070-233 54 80.

Välj hur du vill nå ut till våra medlemmar

Ett samarbete med Kommunalekonomernas förening innebär att du får tillgång till effektiva kanaler för att informera om din verksamhet och ditt företag. De olika exponeringskanaler vi kan erbjuda dig är följande;

  • Annonsering i tidningen Kommunal Ekonomi som ges ut med sex nummer per år
  • Exponering i medlems- och nyhetsbrev till KEF:s medlemmar
  • Exponering på KEF:s seminarier och konferenser
  • Samarbete med KEF i seminarier och konferenser
  • Platsannonsering på KEF:s hemsida
  • Partnersamarbete

KEF-partner

KEF samarbetar närmare med ett antal företag och de kallar vi "KEF-partners". Under toppmenyrubriken "KEF-partner" kan du se vilka företag som för närvarande är KEF-partners. Att vara KEF-partner innebär att vi samarbetar i alla ovanstående delar avseende exponering. Tillsammans med våra KEF-partners genomför vi även sk "Partner-seminarier". Vår målsättning är att vi i Partnerseminarierna ska kunna tillvarata våra partners specialistkunskaper och förmedla dessa vidare till våra medlemmar på ett effektivt sätt.

 

Platsannonser

Ett av de mest effektiva sätten att hitta intressanta nya tjänster och att söka efter ny personal är att annonsera på KEFs webb. Då skickar vi även ut annonsen till alla våra medlemmar genom vårt digitala medlemsbrev. Årligen har vi 100-tals annonser på vår hemsida som ger mycket bra resultat. Du får även möjligheten att nå dem som inte är aktivt arbetssökande. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens.

Pris: 8 000 kr exklusive moms per platsannons. I priset ingår exponering på kef.se under hela ansökningstiden. Alla platsannonser skickas även ut i nyhetsbrev till våra medlemmar var 14:e dag, se nedan.

Skicka in underlag för platsannons

Om du har frågor om platsannonsering är du välkommen att kontakta Kella Norlander, kella.norlander@kef.se , tel. 070-233 54 80.  Här skickar du in underlag för platsannonsen>>

Utskick medlemsbrev platsannonser 2021

Jan
05, 19
Feb
 02, 16
Mar
 02, 16, 30
Apr
 13, 27
Maj
 11, 25
Jun
 15, 22
jul
6, 20
Aug
 3, 17, 31
Sep
 14, 28
Okt
 12, 26
Nov
 9, 23
Dec
 7, 21

 

Rekryteringsföretag

För rekryteringsföretag som önskar inkludera sin egen logotype i annonsen tillkommer en kostnad.  Logotypen läggs in i slutet av annonsen kompletterat med texten "I samarbete med".

Pris: 3 000 kr exklusive moms (tillkommer till priset av en platsannons 8 000 kr exklusive moms).

Annonsera i Kommunal Ekonomi

Läs mer om att annonsera i vår tidning Kommunal Ekonomi här»

Annonsering av kurser och konferenser

Annonsen exponeras på vår hemsida under hela den tid som det är möjligt att anmäla sig till kursen/konferensen, dock maximalt tre månader. Vi kan även skicka ut information om kurser/konferenser i ett medlemsbrev till våra 4 600 medlemmar.

Pris:  Enligt överenskommelse.

Kontakt och förfrågningar

Om du är intresserad av annonsering för kurser och konferenser på kef.se och i våra medlemsbrev kontakta Kella Norlander, kella.norlander@kef.se , tel. 070-233 54 80 för offert.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram