Certifieringsprogram

I listen till höger hittar du mer information om certifieringsprogrammet.

Certifierad kommunalekonom
– ett program för validerad kompetens

Kommunalekonomernas förening (KEF) lanserar nu ett kompetensutvecklingsprogram som leder till titeln certifierad kommunalekonom.  Programmet består av fyra nivåer,

 1. Basnivå
 2. Fördjupade kunskaper
 3. Metoder och kommunikation
 4. Projektarbete

Du kan redan nu på börja din resa mot att bli certifierad kommunalekonom genom att göra vår kompetenskartläggning som vi rekommenderar inför basnivån. För kurser som ingår i Basnivån kommer det vara möjligt att genomföra kunskapstester vid fyra tillfällen under 2019. Aktuella tester hittar du på sidan: Kunskapstester.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter? Kontakta goran.andersson@kef.se

 

Varför ett certifieringsprogram?

Programmet för certifierad kommunalekonom är ett program för att säkerställa validerade kunskaper hos ekonomer som jobbar i eller med kommuner, landsting och kommunalförbund.

Du som ekonom får ett stöd för att planera, utveckla och underhålla din kompetens samt att också få ett bevis på att du har tillgodogjort dig de kunskaper som ingår i utbildningens olika delar.

Du som arbetsgivare får en trygghet vid rekrytering att ekonomen har rätt kunskaper. Du får också ett stöd för kompetensutvecklingsplanering av dina medarbetare. Att erbjuda möjligheten att bli certifierad kan också vara ett bra argument vid rekrytering.

 

Hur är programmet uppbyggt?

För att bli certifierad kommunalekonom krävs att man klarar av programmets fyra nivåer. För varje nivå utfärdas ett diplom efter godkänd examination.

 1. Basnivån
  ­–
  omfattar kunskaper som alla ekonomer som arbetar i kommunal sektor förväntas ha. Kunskaperna valideras i huvudsak genom ett kunskapstest. Det kommer att finnas ett kursutbud som täcker in respektive kompetensområde. Deltagande i kurserna är inte obligatoriskt förutom för kompetensområde etik.
 2. Fördjupade kunskaper
  – omfattar fördjupning inom valfritt område inom ramen för de kurser som erbjuds. Exempel på områden är budget, redovisning, ekonomistyrning, internkontroll och finans. Minst åtta dagars deltagande i kurser och godkänd examination krävs för att bli godkänd. Examination kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.
 3. Metoder och kommunikation
  omfattar också minst åtta dagars utbildning valbart inom områdena kommunikation, coaching/ledarskap, projekt, förändringsarbete mm. Examination kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.
 4. Projektarbete
  – innebär att ett projektarbete ska genomföras med inriktning på kommunal ekonomi. Total arbetsinsats ska motsvara minst åtta dagars arbete. Under projektarbetet finns tillgång till handledare. Examinationskommittén ansvarar för bedömningen av om projektarbetet ska godkännas.

Kontakt & förfrågningar

Göran Andersson 072-061 70 60, e-post. goran.andersson@kef.se