Certifiering

Med KEF:s certifieringsprogram erbjuder vi:

» Arbetsgivare:

  • Trygghet vid rekrytering. Du som arbetsgivare kan säkerställa att den anställda har rätt kunskaper.
  • Stöd vid planering av medarbetares kompetensutveckling.
  • Att erbjuda möjligheten att bli certifierad kommunalekonom ger din organisation konkurrensfördelar vid rekrytering.

» Medarbetare:

  • Stöd att planera, utveckla och underhålla din kompetens.
  • Bevis på att du har tillgodogjort dig kunskaper som ingår i en viss utbildning.
  • Att vara certifierad kommunalekonom ger också konkurrensfördelar vid rekrytering.

Så funkar det

KEF:s kompetensutvecklingsprogram leder till titeln certifierad kommunalekonom. Programmet består av fyra nivåer. För att erhålla titeln "Certifierad kommunalekonom" måste du klara alla fyra nivåer:

Observera att det inte är nödvändigt att genomföra alla fyra nivåer.
Vi på KEF rekommenderar alla ekonomer att genomföra nivå 1, Grundläggande kunskaper, som omfattar de grundkunskaper som alla ekonomer inom kommun och region bör ha.

Hela certifieringsprogrammet består av fyra nivåer.

Kunskapstest – validering av kunskaper

Kunskaperna på den första nivån, "grundläggande kunskaper", valideras genom kunskapstest. Kunskapstestet genomförs i programvaran Digiexam, i valfri dator. Du som går en kurs i KEF:s certifieringsprogram erbjuds nu att göra det tillhörande kunskapstestet helt gratis.

Erbjudandet är värt upp till 2 000 kr per kurs*. Erbjudandet gäller ett kunskapstest per person och dig som gått en kurs som ingår i KEF:s certifieringsprogram, från och med våren 2021 och tillsvidare, vid nästa tillfälle som kunskapstestet ges. Här ser du aktuella tider för våra kommande kunskapstest.

Kunskapstestet består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ kan vara rätt.

Examinationen inom övriga nivåer kan omfatta både kunskapstest och/eller inlämningsuppgift. Aktuella kunskapstest hittar du på sidan: kef.se/kunskapstest »

För varje godkänd del utfärdas ett examinationsintyg.
För varje godkänd nivå erhålls ett diplom.

Innehåll

Nivå 1 – Gundläggande kunskaper

På den första nivån, grundläggande kunskaper" finns möjlighet att gå någon av våra utbildningar i ämnet eller att studera på egen hand. När du känner dig redo genomför du därefter ett kunskapstest, för att validera dina kunskaper i ämnet.

Kursen “Etik för kommunalekonomer“ är den enda kursen som kräver obligatorisk närvaro, för resterande kunskapsblock finns möjlighet att genomföra kunskapstest utan att ha gått en viss kurs.

Läs mer om innehållet i nivå 1 Grundläggande kunskaper»

Nivå 2 – Fördjupade kunskaper

I den andra nivån, Fördjupade kunskaper, väljer du en valfri fördjupningskurs, inom ramen för de kurser som erbjuds inom certifieringsprogrammet. Aktuellt kursutbud finns här på hemsidan, under kef.se/kurser »

För att bli godkänd krävs deltagande i minst åtta dagars utbildning samt godkänd examination. Examinationen kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.

Läs mer om innehållet i nivå 2: Fördjupade kunskaper »

Nivå 3 – Metoder & kommunikation

Den tredje nivån, Metoder & kommunikation, omfattar minst åtta dagars utbildning inom valbart område som t ex: kommunikation, coaching,ledarskap, projekt eller förändringsarbete. Examinationen kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.

Läs mer om innehållet i nivå 3: Metoder & kommunikation »

Nivå 4 – Projektarbete

Det fjärde och sista momentet i certifieringsprogrammet innebär att ett projektarbete ska genomföras, med inriktning på kommunal ekonomi. Under projektarbetet finns tillgång till en handledare, hos oss på KEF.

En oberoende examinationskommitté ansvarar för bedömningen av projektarbetet samt beslutar om arbetet ska godkännas.

Läs mer om innehållet i nivå 4: Projektarbete »

Mer information

Läs mer om KEF:s certifieringsprogram i broschyren här eller i FAQ längst ner på sidan. Eller så låter du KEF:s Roland Svensson förklara hur certifieringsprogrammet funkar, i filmen nedan!

Kontakt & förfrågningar

Göran Andersson 072-061 70 60, e-post. goran.andersson@kef.se

Hur blir jag certifierad kommunalekonom?

Du måste klara alla fyra nivåer:

  1. Grundläggande kunskaper
  2. Fördjupade kunskaper
  3. Metoder och kommunikation
  4. Projektarbete

En validering av kunskaperna genomförs genom kunskapstest och/eller genom särskilda inlämningsuppgifter.

Varför certifiering eller kunskapspaket, många ekonomer har ju en universitets/högskoleutbildning?

De utbildningar som finns på akademisk nivå inom ekonomi idag är i huvudsak inriktad mot den privata sektorn. Det finns så klart många likheter mot den kommunala sektorn, men också många väsentliga olikheter. Däribland rena redovisningsfrågor där den kommunala sektorn har en egen redovisningslag, Lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR). Kommuner har två olika momssystem att förhålla sig till. Inte att förglömma är att kommunerna jobbar på kommunens medlemmars uppdrag och målet är inte vinst utan verksamhet. Det finns flera lagar som berör anställda inom kommunerna som är annorlunda än för anställda i privata företag.

Varför ska en arbetsgivare satsa på att utveckla sina ekonomer?

De flesta på ledande positioner i kommunerna tror på att det kommer att ske förändringar i verksamheten på sikt. Vad det blir är svårt att si om, men det kommer att bli förändringar. Det som redan har kommit är själva digitaliseringen och vad händer med artificiell intelligens i framtiden vet ingen. Det gäller dock att arbetsgivare har medarbetare som har en bra grundkompetens att stå på, för att kunna gå vidare till nya nivåer i organisationen i framtiden.

Förutsättningarna för olika kommuner varierar otroligt mycket i Sverige när det gäller att kunna tillgodose sitt behov av medarbetare. I vissa områden är personalrörligheten stor, det rekryteras konstant. I vissa andra geografiska områden så går det inte att hitta rätt kompetens, utan där måste arbetsgivare utbilda till rätt kompetens. Oavsett vilket så är paketet för grundkompetens ett bra verktyg att få en bra ekonomisk verksamhet. Det ger arbetsgivaren ett kvitto på att organisationen har kompetensen inom de olika kunskapsområdena.

Ett problem som alla arbetsgivare brottas med är att på ett bra, men kostnadseffektivt sätt, utveckla och fortbilda sin personal. Genom att låta ekonomen genomföra den grundläggande nivån i certifieringsprogrammet uppnås både grundläggande kunskaper och en fortbildning för medarbetare.


Varför behöver jag som anställd bevis för mina kunskaper?

Det finns naturligtvis många olika svar på detta. Ett svar kan vara att du ska utvecklas tillsammans med din arbetsgivare och vara verksam över ett större område. Ett annat svar kan vara att du gör detta för att bli anställningsbar hos en arbetsgivare. Ett tredje kan vara att du just har börjat i den kommunala sektorn och behöver fylla på med mer kunskap.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram