Certifieringsprogram

Varför ska man certifieras?

» Genom programmet får arbetsgivare och medarbetare stöd för att planera, utveckla och underhålla sin kompetens.

» Certifieringsprogrammet ger dig ett bevis på dina kunskaper efter en genomförd utbildning.

» Att vara certifierad kommunalekonom ger dig som ekonom en konkurrensfördel vid rekrytering och löneförhandling.

Så här funkar det

Certifieringsprogrammet består av två delar, för att erhålla titeln ”Av KEF Certifierad kommunalekonom” måste du godkännas på de båda delarna:

» Grundläggande kunskaper
» Fördjupade kunskaper

För varje godkänd del utfärdas ett examinationsintyg. För varje godkänt kunskapsområde erhålls ett diplom.

Att programmet omfattar två delar förutsätter att du sedan tidigare har en examen motsvarande kandidatexamen, inklusive ett examensarbete inom området ekonomi. Har du inte ett examensarbete tillkommer även ett projektarbete, som omfattar nio dagar. Är det aktuellt för dig kan du läsa mer om detta här på hemsidan: Projektarbete

Lägg upp det som du vill

Du väljer själv hur du vill lägga upp just din väg till att bli certifierad, du behöver inte genomföra de olika momenten i någon särskild ordning. Vi på KEF rekommenderar alla ekonomer att genomföra grundläggande kunskaper, som omfattar kunskaper som alla ekonomer inom kommun
och region bör ha.

» Grundläggande kunskaper

I den första delen, grundläggande kunskaper, ingår nio olika kunskapsområden. Du väljer själv om du vill gå någon av de utbildningar som ingår i certifieringsprogrammet, eller om du vill studera på egen hand, innan kunskaperna valideras genom ett kunskapstest.
Endast en kurs är obligatorisk att delta i, det är ”Etik för kommunalekonomer”.
För de övriga åtta kunskapsområden som ingår, kan du välja att genomföra ett kunskapstest för respektive kunskapsområde, för att på så sätt validera dina kunskaper.


Kunskapsområden

Följande kunskapsområden ingår i grundläggande kunskaper:
» Redovisning & kommunallagens ekonomibestämmelser
» Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv
» Upphandling och konkurrens
» Mervärdeskatt & momsersättning
» Kommunal ekonomi
» Intern kontroll
» Etik, mutor & jäv
» Kalkylering
» Intern redovisning

Läs gärna mer här: Grundläggande kunskaper

» Fördjupade kunskaper

I den andra delen, fördjupade kunskaper, väljer du valfria fördjupningskurser inom ramen för de kurser som erbjuds inom certifieringsprogrammet. Vilka dessa kurser är kan du se på vår hemsida, kef.se.
För att bli godkänd krävs deltagande i minst nio dagars utbildning samt att du blir godkänd på tillhörande examination. Det kan antingen vara genom kunskapstest eller en inlämningsuppgift, beroende på kurs.

Kunskapsområden

Här nedanför listar vi ett urval av de kunskapsområden som ingår för Fördjupade kunskaper:
» Internkontroll, fördjupning
» Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning
» Finansiell analys
» Verksamhetsekonom samhälle och gata/park
» Verksamhetsekonom vård- och omsorg
» Coachande förhållningssätt
» Att tala och skriva ekonomi
» Finansprogrammet
» Ett flertal kurser inom redovisning

Mer information och fullständig förteckning av de olika kunskapsområden och utbildningar som ingår, finns på: Fördjupade kunskaper

Validering av dina kunskaper

När du känner dig redo att kontrollera dina kunskaper, genomför du ett kunskapstest. Kunskapstest görs digitalt, på valfri dag och tid. 

Kunskapstestet för den första delen, grundläggande kunskaper, består av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ kan vara rätt. 

Examinationen för kurser på den andra delen, fördjupade kunskaper, består av flervalsfrågor eller fritextsvar. Examinationen kan även omfatta en inlämningsuppgift, beroende på vilken kurs det handlar om.

Om du inte klarar ett kunskapstest finns det alltid möjlighet att genomföra testet igen. 
Läs gärna mer om våra kunskapstest och hur det funkar: Kunskapstest

Priser 

Utbildningar 
Aktuella priser för KEF:s kurser hittar du här på hemsidan:
Utbildningar inom certifieringsprogrammet

Kunskapstest
Du som går en kurs i KEF:s certifieringsprogram gör kunskapstestet för den aktuella kursen gratis. Detta gäller för utbildningar inom både grundläggande samt fördjupade kunskaper.
Ytterligare kunskapstest kostar 500 kr/styck för KEF:s medlemmar. 

Broschyr Certifierad kommunalekonom (pdf)

I broschyren här intill finns all information samlad om KEF:s Certifieringsprogram.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss! Du når oss på medlem@kef.se eller hör av dig direkt till Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram