Certifieringsprogram

I listen till höger hittar du mer information om certifieringsprogrammet.

 

Certifierad kommunalekonom
– kompetensutveckling för kommunalekonomer

 

Med KEF:s certifieringsprogram erbjuder vi:

» Arbetsgivare en trygghet vid rekrytering, som säkerställer att den anställda har rätt kunskaper. Genom programmet får arbetsgivaren också ett stöd för planering av medarbetarens kompetensutveckling. Att kunna erbjuda möjligheten att bli certifierad kommunalekonom kan också vara ett bra argument vid rekrytering.

» Medarbetare får stöd för att planera, utveckla och underhålla sin kompetens. Medarbetaren får också ett bevis på att denna har tillgodogjort sig de kunskaper som ingår i en viss utbildning. Att vara certifierad kommunalekonom ger också en konkurrensfördel vid rekrytering.

 

Så här funkar det

KEF:s kompetensutvecklingsprogram leder till titeln certifierad kommunalekonom.

Programmet består av fyra nivåer:

 1. Basnivå
 2. Fördjupade kunskaper
 3. Metoder och kommunikation
 4. Projektarbete

 

Varje nivå innehåller flera olika kunskapsblock (se rubriken "Innehåll" här nedanför). För att erhålla titeln certifierad kommunalekonom krävs att man klarar programmets alla fyra nivåer. En validering av kunskaperna genomförs genom kunskapstest och/eller genom särskilda inlämningsuppgifter.

 

Examination

Kunskaperna på basnivån valideras genom kunskapstest. Kunskapstest görs i programvaran Digiexam, i valfri dator. Kunskapstestet består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ kan vara rätt. Examinationen inom övriga nivåer kan omfatta både kunskapstest och/eller inlämningsuppgift. Aktuella kunskapstester hittar du på sidan: kef.se/kunskapstester »

För varje godkänt kunskapsblock utfärdas ett examinationsintyg.
För varje godkänd nivå utfärdas ett diplom.

 

 

Priser

Utbildningar

Aktuella priser för våra kurser finns under respektive kurs, se kef.se/kurser »

 

Kunskapstest

Aktuella tider för respektive kunskapstest hittar du under kef.se/kunskapstest »

Enskilt kunskapstest
Ett enskilt kunskapstest kostar 500 kr* (medlemspris).

Paketpris Basnivån
Genomförs fler kunskapstest inom basnivån erbjuder vi följande paketpris:

Kunskapstest Basnivån – 3 000 kr* (medlemspris). Här ingår kunskapstester för alla de åtta kurserna i basnivån.

* Aktuell prissättning gäller t.o.m. december 2020.

 

Innehåll

Basnivån

På basnivån finns möjlighet att gå någon av våra utbildningar i ämnet eller studera på egen hand, innan kunskaperna valideras genom kunskapstest i ämnet. Kursen “Etik för kommunalekonomer“ är den enda kursen som kräver obligatorisk närvaro, för resterande kunskapsblock finns möjlighet att genomföra kunskapstest utan att ha gått en viss kurs.
Följande kunskapsblock ingår i certifieringsprogrammets basnivå:

 • Redovisning & kommunallagens ekonomibestämmelser
 • Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv
 • Upphandling och konkurrens
 • Mervärdeskatt & momsersättning
 • Kommunal ekonomi
 • Intern kontroll
 • Etik, mutor & jäv
 • Kalkylering
 • Internredovisning

Läs mer om basnivån och de kunskapsmål som krävs på sidan Basnivå »

 

Fördjupade kunskaper

I den andra nivån, Fördjupade kunskaper, väljer man en valfri fördjupningskurs, inom ramen för de kurser som erbjuds inom certifieringsprogrammet. Aktuellt kursutbud finns på hemsidan, under kef.se/kurser »

För att bli godkänd krävs deltagande i minst åtta dagars utbildning samt godkänd examination. Examinationen kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.
Kurserna på fördjupningsnivå kan variera över tid, men innehåller till exempel följande ämnen:

 • Redovisning fördjupning
 • Internkontroll, fördjupning
 • Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning
 • Verksamhetsekonom, Skola och utbildning
 • Finansiell analys
 • Verksamhetsekonom samhälle och gata/park
 • Verksamhetsekonom vård och omsorg
 • Verksamhetsekonom individ- och familjeomsorg

Läs mer om den fördjupade nivån och de kunskapsmål som ställs på sidan Fördjupade kunskaper »

 

Metoder & kommunikation

Den tredje nivån, Metoder & kommunikation, omfattar minst åtta dagars utbildning inom valbart område som t ex: kommunikation, coaching/ledarskap, projekt eller förändringsarbete. Examinationen kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.

Läs mer om Metoder & kommunikation och om de kunskapsmål som ställs, på: Metoder & kommunikation »

 

Projektarbete

Det fjärde och sista momentet i certifieringsprogrammet innebär att ett projektarbete ska genomföras med inriktning på kommunal ekonomi. Total arbetsinsats ska motsvara minst åtta dagars arbete. Under projektarbetet finns tillgång till en handledare. En oberoende examinationskommitté ansvarar för bedömningen av projektarbetet samt beslutar om arbetet ska godkännas.

Läs mer projektarbete och om de kunskapsmål som ställs på denna nivå på sidan: Projektarbete »

 

 

Mer information

Läs mer om KEF:s certifieringsprogram i broschyren här nedanför eller låt vår kollega Roland Svensson förklara hur certifieringsprogrammet funkar i filmen nedan.

 


Broschyr: Certifierad kommunalekonom (pdf)

 

 

 

Kontakt & förfrågningar

Göran Andersson 072-061 70 60, e-post. goran.andersson@kef.se

 

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram