Fördjupade kunskaper

Certifieringsprogrammet består av två delar, för att erhålla titeln ”Av KEF Certifierad kommunalekonom” måste du godkännas på de båda delarna:

» Grundläggande kunskaper
» Fördjupade kunskaper

För varje godkänd del utfärdas ett examinationsintyg.

Att programmet omfattar två delar förutsätter att du sedan tidigare har en examen motsvarande kandidat- examen, inklusive ett examensarbete inom området ekonomi. Har du inte ett examensarbete tillkommer även ett projektarbete, som omfattar nio dagar.

Så funkar det

I den andra delen, fördjupade kunskaper, väljer du valfria fördjupningskurser inom ramen för de kurser som erbjuds inom certifieringsprogrammet. Här nedanför hittar du kurser som ingår i certifieringsprogrammets fördjupade kunskaper.

För att bli godkänd krävs deltagande i minst nio dagars utbildning samt att du blir godkänd på tillhörande examination. Det kan antingen vara genom kunskapstest eller en inlämningsuppgift, beroende på kurs.

Redovisningskurser

Redovisning leasing (1 dag)

Examination görs genom ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Redovisning av leasing

Finansiell analys (1 dag)

Examination görs genom en inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Finansiell analys

Investeringsredovisning (2 dagar)

Examination görs genom en inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Investeringsredovisning

Materiella, immateriella samt bidrag till infrastruktur (1 dag)

Examination görs genom ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område:
Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur

Sammanställda räkenskaper

Examination görs genom ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud: Sammanställda räkenskaper

Systemdokumentation och räkenskapsinformation (halvdag)

Examination görs genom ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Systemdokumentation och räkenskapsinformation

Konceptuella utgångspunkter vid kommunal redovisning (1 dag)

Examination görs genom ett kunskapstest. För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Konceptuella utgångspunkter vid kommunal redovisning

Finansiella rapporter, årsredovisning och delårsrapporter (2 dagar)

Examination görs genom en inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Utveckla årsredovisningen och delårsrapporten

Redovisning finansiell verksamhet (halvdag)

Examination görs genom ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Redovisning av finansiell verksamhet

Redovisning pensioner (1 dag)

Examination görs genom ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här »

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Redovisning av pensioner.

Momskurser

Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning  (1 dag)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område:
Nyfiken på moms? Fördjupningsutbildning för ekonomer

Fastighetsmoms fördjupning (1 dag)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Kurser för verksamhetsekonomer

Verksamhetsekonom, Skola och utbildning (2 dagar)

Examinationen består av inlämningsuppgift efter kursen.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Vård- och omsorgsekonomer (2 dagar)

Examinationen består av inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här »

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Verksamhetsekonom samhälle och gata/park (2 dagar)

Examinationen består av inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Verksamhetsekonom Hälso- och sjukvård  (2 dagar)

Examinationen består av inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Övriga kurser

Att skriva och tala ekonomi (2 dagar)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Att skriva och tala ekonomi

Coachande förhållningssätt (2 dagar)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Coachande förhållningssätt

Den analyserande ekonomen (3 dagar)

Examinationen inom certifieringsprogrammet består av ett aktivt deltagande på kursen samt godkänt på den uppgift som deltagarna genomför mellan kursens utbildningsdag nummer 2 och 3.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Den analyserande ekonomen

Finansprogrammet (3 dagar)

Examinationen består av inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Finansprogrammet

Internkontroll, fördjupning (3 dagar)

Examination består av en inlämningsuppgift som ska bli godkänd. Inlämning sker mellan dag 2 och 3.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs i intern kontroll:
Intern kontroll för ekonomer i kommuner och regioner, fördjupningskurs

Juridik för ekonomer inom investering och exploatering (4 dagar)

Examination görs genom inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Upphandlingskurs för kommunalekonomer, fördjupning

Examination görs genom inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för Upphandlingskurs för kommunalekonomer, fördjupning

Kurser på gång på fördjupande nivå

Vi jobbar kontinuerlig med att lägga till fler kurser på fördjupande nivå.
Under 2022 och 2023 planeras följande fördjupningskurser:

  • Bemanning 2022
  • Verksamhetsekonom IFO 2023
  • Verksamhetsekonom fastigheter 2023

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram