Fördjupade kunskaper

Innehåll och kunskapsmål

  • Kvalificerad redovisning
  • Ekonomistyrning
  • Intern kontroll
  • Personalekonomi
  • Omvärldsanalys
  • Finansfrågor
  • Fördjupning inom olika verksamhetsområden

Fullständigt innehåll och kunskapsmålen kommer att presenteras under år 2018.