Fördjupade kunskaper

KEF:s kompetensutvecklingsprogram består av fyra nivåer. Här hittar du information om den andra nivån; Fördjupade kunskaper. För att erhålla titeln certifierad kommunalekonom krävs att man klarar programmets alla fyra nivåer.

Fördjupade kunskaper omfattar fördjupning inom valfritt område inom ramen för de kurser som erbjuds. Minst åtta dagars deltagande i kurser och godkänd examination krävs för att bli godkänd. Examination kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.

Här nedanför hittar du kurser för de olika områden som ingår i den fördjupade delen.

Redovisningskurser

Redovisning leasing (1 dag)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Redovisning av leasing

Finansiell analys (1 dag)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Finansiell analys

Investeringsredovisning (2 dagar)

Examination görs genom inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Investeringsredovisning

Materiella, immateriella samt bidrag till infrastruktur (1 dag)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område:
Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur

Sammanställda räkenskaper (2 dagar)

Kunskapsmål presenteras inom kort.

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Sammanställda räkenskaper, grundkurs

Systemdokumentation och räkenskapsinformation (halvdag)

Kunskapsmål presenteras inom kort. Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Finansiellt ramverk och intäkter (1 dag)

Kunskapsmål presenteras inom kort. Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Finansiella rapporter, årsredovisning och delårsrapporter (2 dagar)

Kunskapsmål presenteras inom kort. Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Redovisning finansiell verksamhet (halvdag)

KFör att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område: Redovisning av finansiell verksamhet

Redovisning pensioner, avsättningar och ansvarsförbindelser (1 dag)

Kunskapsmål presenteras inom kort. Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Momskurser

Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning  (1 dag)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område:
Nyfiken på moms? Fördjupningsutbildning för ekonomer

Fastighetsmoms fördjupning (1 dag)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Kurser för verksamhetsekonomer

Verksamhetsekonom, Skola och utbildning (2 dagar)

Examinationen består av inlämningsuppgift efter kursen som ska godkännas.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Vård- och omsorgsekonomer (2 dagar)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här »

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Verksamhetsekonom samhälle och gata/park (2 dagar)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Verksamhetsekonom Hälso- och sjukvård  (2 dagar)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Övriga kurser

Finansprogrammet (3 dagar)

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Internkontroll, fördjupning (3 dagar)

Examination består av en inlämningsuppgift som ska bli godkänd. Inlämning sker mellan dag 2 och 3.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs i intern kontroll:
Intern kontroll för ekonomer i kommuner och regioner, fördjupningskurs

LSS, fördjupning (1 dag)

Examinationen består av ett kunskapstest.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Juridik för ekonomer inom investering och exploatering (4 dagar)

Examination görs genom inlämningsuppgift.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Aktuellt kursutbud för fördjupningskurs för detta område uppdateras inom kort.

Kurser på gång på fördjupande nivå

Vi jobbar kontinuerlig med att lägga till fler kurser på fördjupande nivå.
Under 2021 och 2022 planeras följande fördjupningskurser:

  • Bemanning 2021
  • Investering 2021
  • Verksamhetsekonom IFO 2022
  • Verksamhetsekonom fastigheter 2022

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram