Fördjupade kunskaper

Innehåll i Fördjupande kunskaper

Fördjupade kunskaper omfattar fördjupning inom valfritt område inom ramen för de kurser som erbjuds. Exempel på områden är budget, redovisning, ekonomistyrning, internkontroll och finans. Minst åtta dagars deltagande i kurser och godkänd examination krävs för att bli godkänd. Examination kan bestå av tentamen och eller inlämningsuppgifter.

Innehåll och kunskapsmål

  • Kvalificerad redovisning
  • Ekonomistyrning
  • Intern kontroll
  • Personalekonomi
  • Omvärldsanalys
  • Finansfrågor
  • Fördjupning inom olika verksamhetsområden

Fullständigt innehåll och kunskapsmålen kommer att presenteras under år 2019.