Grundläggande kunskaper

KEF:s kompetensutvecklingsprogram består av fyra nivåer. Här hittar du information om den första nivån; Grundläggande kunskaper.

För att erhålla titeln certifierad kommunalekonom krävs att man klarar programmets alla fyra nivåer. På KEF rekommenderar vi alla ekonomer att åtminstone genomföra nivå 1, Grundläggande kunskaper, som omfattar de kunskaper som alla ekonomer inom kommun och region bör ha. Läs gärna mer om Grundläggande kunskaper i broschyren här nedanför.

Varför nivå 1, Grundläggande nivå?

De universitets- och högskoleutbildningar som finns inom ekonomi idag är i första hand inriktade mot den privata sektorn. Vi på KEF har därför tagit fram ett kunskapspaket för ekonomer och controllers som jobbar med ekonomi i kommunal sektor.

Den privata respektive kommunala sektorn har många likheter vad gäller ekonomisk planering och redovisning, men också många olikheter.

De mest anmärkningsvärda olikheterna gäller bland annat redovisningsfrågor, där den kommunala sektorn har en egen redovisningslag, ”Lagen om kommunal redovisning och bokföring” (LKBR). Kommuner har även två olika momssystem att förhålla sig till. Kommunerna jobbar dessutom på kommuninvånarnas uppdrag och målet är verksamhet, inte vinst. Det finns därmed flera lagar som berör anställda inom en kommun, än för anställda i privata företag.

Självstudier eller kurs

För åtta av de nio kunskapsområdena kan du välja att bedriva självstudier och sedan göra ett digitalt kunskapstest för respektive kunskapsområde när du känner dig redo. För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Endast en kurs är obligatorisk att delta på för den här nivån, nämligen utbildningen "Etik för kommunalekonomer".

För dig som föredrar det, erbjuder vi naturligtvis även utbildningar för varje enskilt kunskapsområde, vars kursinnehåll är anpassat för att motsvara kunskapstesterna.

Här kan du se vilka utbildningar som täcker den grundläggande kunskaper

Så funkar det

I den första nivån, Grundläggande kunskaper, ingår följande nio kunskapsområden:

  • Redovisning & kommunallagens ekonomibestämmelser
  • Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv
  • Upphandling och konkurrens
  • Mervärdeskatt & momsersättning
  • Kommunal ekonomi
  • Intern kontroll
  • Etik, mutor & jäv
  • Kalkylering
  • Internredovisning

Kunskaperna är indelade i två kategorier; översiktliga kunskaper samt grundliga kunskaper, här följer en förklaring till de två begreppen:

Översiktliga kunskaper
Översiktliga kunskaper innebär att deltagaren är orienterad inom kunskapsområdet så pass att hen kan föra allmänna resonemang och har insikt om när mer kompetens behövs för att lösa en uppgift.

Grundliga kunskaper
Grundliga kunskaper innebär att deltagaren har tillräcklig kunskap för att förstå och tillämpa de kunskaper som avses.

För att veta vilken kunskap som krävs för respektive kunskapsområde, kan du läsa mer om respektive kunskapsmål här ».

Vilka kunskapstest är svårast och vilka ska du börja med?

Svaret är olika från person till person. Det beror på vilka kunskaper du själv har i grunden.

När kan jag göra kunskapstestet?

Det finns möjlighet att genomföra kunskapstest vid tre tillfällen under året. Du bokar att du vill göra kunskapstest på vår hemsida, där du bokar våra kurser. Vi listar alla kommande kunskapstest här på hemsidan: kef.se/certifiering/kunskapstester

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram