Utbildningar - grundläggande kunskaper

Här listar vi de utbildningar som erbjuds inom ramen för certifieringsprogrammets grundläggande kunskaper:

Upphandlingskurs för kommunalekonomer

På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen.

Läs mer 

 

Etik för kommunalekonomer

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

Läs mer 

Kommunal redovisning, grundkurs

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Läs mer

Nyfiken på moms? – Grundutbildning för ekonomer

På denna grundkurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen.

 

Läs mer 

 

 

Ta kontroll över er verksamhet! – Grundkurs i intern kontroll

Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Läs mer

Intern redovisning och kalkylering, grundkurs

Självkostnad är viktigt att kunna räkna rätt på. Det påverkar ersättningar inom de mjuka sektorerna, men även inom de tekniska verksamheterna. Den interna redovisningen spelar stor roll i kommunerna.

Läs mer

Kommunal ekonomi

Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi” med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning budget, redovisning samt finansiell analys.

Läs mer 

Juridik för ekonomer

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Läs mer

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram