Kunskapstester

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstester december 2019

 

BASNIVÅ

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

Måndag 9 december kl. 13.30

9 dec, 2019: Kunskapstest - Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 9 december kl. 13.30, Läs mer

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

Måndag 9 december kl. 15.00

9 dec, 2019: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 9 december kl 15.00,   Läs mer

 

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

Tisdag 10 december kl. 13.30

10 dec, 2019: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 10 december kl 13.30, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Intern kontroll

Tisdag 10 december kl. 15.00

10 dec, 2019: Kunskapstest: Internkontroll - 10 december kl 15.00, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Onsdag 11 december kl. 13.30

11 dec, 2019: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 11 december kl 13.30, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

Onsdag 11 december kl. 15.00

11 dec, 2019: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning - 11 december kl 15.00, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Intern redovisning

Torsdag 12 december kl. 13.30

12 dec, 2019: Kunskapstest: Intern redovisning - 12 december kl 13.30,   Läs mer

 

 

Kunskapstest: Kalkylering

Torsdag 12 december kl. 15.00

12 dec, 2019: Kunskapstest: Kalkylering - 12 december kl 15.00, Läs mer

 

 

 

B-NIVÅ

 

Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning

12 december kl 10.00

12 dec, 2019: Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning – 12 december kl 10.00,   Läs mer

 

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning

Fredag 13 december kl. 13.30

13 dec, 2019: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning – 13 december kl 13.30, Läs mer

 

C-NIVÅ

 

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

Tisdag 10 december kl. 10.00

10 dec, 2019: Kunskapstest: Coachande förhållningssätt 10 december kl 10.00,   Läs mer

 

 

 

Kommande kunskapstester 2020

  • 9-13 mars
  • 25-29 maj
  • 24-28 august
  • 7-11 december