Kunskapstester

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstester maj 2019

 

Kunskapstest Intern kontroll

21 maj kl 15.00

21 maj, 2019: Kunskapstest: Intern kontroll - 21 maj kl 15.00,   Läs mer…

 

Kunskapstest Intern redovisning

23 maj kl 13.30

23 maj, 2019: Kunskapstest: Intern redovisning - 23 maj kl 13.30,   Läs mer…

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

21 maj kl 13.30

21 maj, 2019: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 21 maj kl 13.30,   Läs mer…

 

Kunskapstest: Kommunal redovisning fördjupning

24 maj kl 10.00

24 maj, 2019: Kunskapstest: Kommunal redovisning fördjupning - 24 maj kl 10.00,   Läs mer…

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

20 maj kl. 13.30

20 maj, 2019: Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 20 maj kl. 13.30, Läs mer…

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

22 maj kl 15.00

22 maj, 2019: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning - 22 maj kl 15.00,   Läs mer…

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

22 maj kl. 13.30

22 maj, 2019: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 22 maj kl. 13.30,   Läs mer…

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

20 maj kl. 15.00

20 maj, 2019: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 20 maj kl. 15.00,   Läs mer…

 

 

 

Datum för kunskapstester för hela 2019 ser du här nedanför.

Kunskapstester 2019

Testdatum Sista anmälningsdag
11–15 februari 18 januari
20–24 maj 26 april
19–23 augusti 2 augusti
9–13 december 22 november