Kunskapstest

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

 

 Kunskapstest  oktober & december 2020

 

 

Basnivå

 

Kunskapstest: Intern kontroll

1 oktober kl. 15.00

1 okt, 2020: Kunskapstest: Intern kontroll 1 oktober kl. 15.00, Kontakta admin Läs mer…

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

7 december 2020 kl 13.30

7 dec, 2020: Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 7 december kl. 13.30, Läs mer

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

7 december 2020 kl 15.00

7 dec, 2020: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 7 december 2020 kl.15.00,   Läs mer

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

8 december 2020 kl 13.30

8 dec, 2020: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 8 december 2020 kl 13.30, Läs mer

 

Kunskapstest: Intern kontroll

8 december 2020 kl 15.00

8 dec, 2020: Kunskapstest: Intern kontroll 8 december 2020 kl 15.00, Läs mer

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

9 december 2020 kl 15.00

9 dec, 2020: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning – 9 december 2020 kl 15.00, Läs mer

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

  • 23 oktober kl. 15.00
  • 9 december 2020 kl 13.30

23 okt, 2020: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 23 oktoberkl. 15.00,   Läs mer

9 dec, 2020: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 9 december 2020 kl 13.30,   Läs mer

 

Kunskapstest: Intern redovisning

10 december 2020 kl 13.30

10 dec, 2020: Kunskapstest: Intern redovisning – 10 december 2020 kl 13.30,   Läs mer

 

Kunskapstest: Kalkylering

10 december 2020 kl 15.00

10 dec, 2020: Kunskapstest: Kalkylering, grundkurs 10 december 2020 kl 15.00, Läs mer

 

 

B-nivå

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning

10 december 2020 kl 10.00

10 dec, 2020: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning – 10 december 2020 kl 10.00, Läs mer

 

 

 

C-nivå

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

10 december 2020 kl 09.00

10 dec, 2020: Kunskapstest: Coachande förhållningssätt – 10 december 2020 kl 09.00, Läs mer