Kunskapstest

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstest augusti 2020

 

Basnivå

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

24 augusti kl. 13.30

24 aug, 2020: Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 24 augusti kl. 13.30, Läs mer

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

24 augusti kl. 15.00

24 aug, 2020: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 24 augusti kl.15.00,   Läs mer

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

25 augusti kl. 13.30

17 aug, 2020: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 25 augusti kl. 13.30, Läs mer

 

Kunskapstest: Intern kontroll

25 augusti kl. 15.00

25 aug, 2020: Kunskapstest: Intern kontroll, grundkurs – 25 augusti kl. 15.00, Läs mer

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

26 augusti kl. 15.00

26 aug, 2020: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning – 26 augusti kl. 15.00, Läs mer

 

Kunskapstest: Intern redovisning

27 augusti kl. 13.30

27 aug, 2020: Kunskapstest: Intern redovisning – 27 augusti kl. 13.30,   Läs mer

 

Kunskapstest: Kalkylering

27 augusti kl. 15.00

27 aug, 2020: Kunskapstest: Kalkylering, grundkurs 27 augusti kl. 15.00, Läs mer

 

B-nivå

Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning

28 augusti kl. 10.00

28 aug, 2020: Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning - 28 augusti kl. 10.00, Läs mer

 

C-nivå

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

28 augusti kl. 09.00

28 aug, 2020: Kunskapstest: Coachande förhållningssätt – 28 augusti kl. 09.00, Läs mer