Kunskapstester

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstester maj 2019

 

Kunskapstest Intern kontroll

21 maj kl 15.00

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest Intern redovisning

23 maj kl 13.30

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Kalkylering

23 maj kl. 15.00

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

21 maj kl 13.30

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Kommunal redovisning fördjupning

24 maj kl 10.00

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

20 maj kl. 13.30

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

22 maj kl 15.00

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

22 maj kl. 13.30

Inga Kurstillfällen

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

20 maj kl. 15.00

Inga Kurstillfällen

 

 

 

Datum för kunskapstester för hela 2019 ser du här nedanför.

Kunskapstester 2019

Testdatum Sista anmälningsdag
11–15 februari 18 januari
20–24 maj 26 april
19–23 augusti 2 augusti
9–13 december 22 november