Kunskapstester

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstester februari 2019

Obs! Sista anmälningsdag är 18 januari!

 

Kunskapstest – Intern kontroll

12 februari kl. 15.00

12 feb, 2019: Kunskapstest - Intern kontroll 12 februari kl. 15.00,   Läs mer…

 

Kunskapstest – Kommunal ekonomi

12 februari kl. 13.30

12 feb, 2019: Kunskapstest: Kommunal ekonomi 12 februari kl 13.30,  Läs mer…

 

Kunskapstest – Kommunalrätt, offentlighet/ sekretess/arkiv

11 februari kl. 13.30

11 feb, 2019: Kunskapstest - Kommunalrätt, offentlighet/ sekretess/arkiv, 11 februari kl 13.30,   Läs mer…

 

Kunskapstest – Mervärdeskatt och momsersättning

13 februari kl. 15.00

13 feb, 2019: Kunskapstest - Mervärdesskatt och momsersättning, 13 februari kl 15.00,   Läs mer…

 

Kunskapstest – Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

13 februari kl. 13.30

13 feb, 2019: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser, 13 februari kl. 13.30,   Läs mer…

 

Kunskapstest – Upphandling och konkurrens

11 februari kl. 15.00

11 feb, 2019: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens 11 februari kl 15.00,   Läs mer…

 

 

Datum för kunskapstester för hela 2019 ser du här nedanför.

Kunskapstester 2019

Testdatum Sista anmälningsdag
11–15 februari 18 januari
20–24 maj 26 april
19–23 augusti 2 augusti
9–13 december 22 november