Kunskapstest

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

Kunskapstest mars 2021

Boka senast 22 februari!

Basnivå

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

8 mars kl. 13.30

8 mar, 2021: Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 8 mars 2021 kl 13.30, Läs mer

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

8 mars kl. 15.00

8 mar, 2021: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 8 mars 2021 kl 15.00,   Läs mer

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

9 mars kl. 13.30

9 mar, 2021: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 9 mars 2021 kl 13.30, Läs mer

Kunskapstest: Intern kontroll

9 mars kl.15.00

9 mar, 2021: Kunskapstest: Intern kontroll 9 mars 2021 kl 15.00,   Läs mer...

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

10 mars kl. 15.00

10 mar, 2021: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning - 10 mars 2021 kl 15.00, Läs mer

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

10 mars kl. 13.30

10 mar, 2021: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 10 mars 2021 kl 13.30,   Läs mer

Kunskapstest: Intern redovisning

11 mars kl. 13.30

11 mar, 2021: Kunskapstest: Intern redovisning – 11 mars 2021 kl 13.30,   Läs mer

Kunskapstest: Kalkylering

11 mars kl. 15.00

11 mar, 2021: Kunskapstest: Kalkylering 11 mars 2021 kl 15.00,   Läs mer...

Övriga kunskapstest 2021

  • 14-18 juni
    (Sista anmälningsdag: 31 maj)
  • 13-17 december
    (Sista anmälningsdag: 29 november)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram