Kunskapstest

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstest mars 2020

 

Basnivå

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

Måndag 9 mars kl. 13.30

Inga Kurstillfällen

 

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

Måndag 9 mars kl. 15.00

Inga Kurstillfällen

 

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

Tisdag 10 mars kl. 13.30

Inga Kurstillfällen

 

 

Kunskapstest: Kalkylering

Onsdag 11 mars kl. 13.30

Inga Kurstillfällen

 

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

Onsdag 11 mars kl. 15.00

Inga Kurstillfällen

 

 

Kunskapstest: Intern redovisning

Torsdag 12 mars kl. 13.30

Inga Kurstillfällen

 

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Torsdag 12 mars kl. 15.00

Inga Kurstillfällen

 

 

 

Kunskapstest: Intern kontroll

Torsdag 17 mars kl. 15.00

Inga Kurstillfällen

 

Metoder och kommunikation (C-nivå)

 

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

Fredag 13 mars kl. 9.00

Inga Kurstillfällen

 

 

Kommande kunskapstester 2020

 

Kunskapstest maj 2020

Måndag 25 maj
kl. 13.30 – Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv (BAS)
kl. 15.00 – Upphandling och konkurrens (BAS)

 

Tisdag 26 maj
13.30 – Kommunal ekonomi (BAS)
15.00 – Intern kontroll (BAS)

 

Onsdag 27 maj
13.30 – Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser (BAS)
15.00 – Mervärdesskatt och momsersättning (BAS)

 

Torsdag 28 maj
10.00 – Moms fördjupning (B-nivå)
13.30 – Intern redovisning (BAS)
15.00 – Kalkylering (BAS)

 

Fredag 29 maj
9.00 – Coachande förhållningssätt (C-nivå)
10.00 – Redovisning fördjupning (B-nivå)

 

___________________________________


Kunskapstest augusti 2020

 

Måndag 24 augusti

13.30 – Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv (BAS)
15.00 – Upphandling och konkurrens (BAS)

 

Tisdag 25 augusti
13.30 – Kommunal ekonomi (BAS)

 

Onsdag 26 augusti
15.00 – Mervärdesskatt och momsersättning (BAS)

 

Torsdag 27 augusti
10.00 – Moms fördjupning (B-nivå)
13.30 – Kalkylering (BAS)

 

Fredag 28 augusti
9.00 – Coachande förhållningssätt (C-nivå)
10.00 – Redovisning fördjupning (B-nivå)