Kunskapstest

När du känner dig redo att kontrollera dina kunskaper, genomför du ett kunskapstest. Kunskapstest görs digitalt, på valfri dag och tid. 

Kunskapstestet för den första delen, grundläggande kunskaper, består av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ kan vara rätt. Examinationen för kurser på den andra delen, fördjupade kunskaper, består av flervalsfrågor eller fritextsvar. Examinationen kan även omfatta en inlämningsuppgift, beroende på vilken kurs det handlar om.

Om du inte klarar ett kunskapstest finns det alltid möjlighet att genomföra testet igen. 

Du som går en kurs i KEF:s certifieringsprogram gör kunskapstestet för den aktuella kursen gratis. Ytterligare kunskapstest kostar 500 kr/styck för KEF:s medlemmar.

Så funkar kunskapstestet

Kunskapstestet görs på hemmaplan med hjälp via KEF:s e-kursplatform. Du behöver inte ladda ner något program i förväg.

Efter att du anmält dig tar det någon dag innan du är upplagd i systemet, du får ett mejl när du är upplagd och sedan ytterligare information när du har blivit tilldelad kunskapstestet.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

Kunskapstest 2022

Grundläggande kunskaper

Kunskapstest: Intern kontroll

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Intern redovisning

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Kalkylering

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Fördjupade kunskaper

Kunskapstest: Fastighetsmoms, fördjupning

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Konceptuella utgångspunkter för kommunal redovisning

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Redovisning av pensioner

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Systemdokumentation och räkenskapsinformation

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Redovisning av leasing

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Redovisning av finansiell verksamhet

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Kunskapstest: Mervärdesskatt och momsersättning, fördjupning

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

Detta kunskapstest genomförs på valfri tid, läs mer och boka här:

Läs mer

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram