Kunskapstest

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstest mars 2020

 

Basnivå

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

Måndag 9 mars kl. 13.30

9 mar, 2020: Kunskapstest - Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 9 mars kl. 13.30, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

Måndag 9 mars kl. 15.00

9 mar, 2020: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 9 mars kl 15.00,   Läs mer

 

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

Tisdag 10 mars kl. 13.30

10 mar, 2020: Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 10 mars kl 13.30, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Kalkylering

Onsdag 11 mars kl. 13.30

11 mar, 2020: Kunskapstest: Kalkylering - 11 mars kl 13.30, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

Onsdag 11 mars kl. 15.00

11 mar, 2020: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning - 11 mars kl 15.00, Läs mer

 

 

Kunskapstest: Intern redovisning

Torsdag 12 mars kl. 13.30

12 mar, 2020: Kunskapstest: Intern redovisning - 12 mars kl. 13.30,   Läs mer

 

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Torsdag 12 mars kl. 15.00

12 mar, 2020: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 12 mars kl 15.00, Läs mer

 

 

 

Kunskapstest: Intern kontroll

Torsdag 17 mars kl. 15.00

17 mar, 2020: Kunskapstest: Intern kontroll - 17 mars kl 15.00, Läs mer

 

Metoder och kommunikation (C-nivå)

 

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt

Fredag 13 mars kl. 9.00

13 mar, 2020: Kunskapstest: Coachande förhållningssätt 13 mars kl 9.00,   Läs mer

 

 

Kommande kunskapstester 2020

  • 25-29 maj
  • 24-28 august
  • 7-11 december