Kunskapstester

Kunskapstestet görs via programvaran Digiexam i valfri dator. Programmet laddas ner i god tid före kunskapstestet, för att hinna göra ett provtest innan själva testdagen.

Kunskapstesterna består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska 80 procent av maxpoängen uppnås. Anmälan till respektive kunskapstest görs under respektive kunskapstest här nedanför.

Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.

 

Kunskapstester augusti 2019

 

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv

19 augusti kl 13.30

19 aug, 2019: Kunskapstest - Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv - 19 augusti kl 13.30, Läs mer…

 

Kunskapstest: Upphandling och konkurrens

19 augusti kl 15.00

19 aug, 2019: Kunskapstest: Upphandling och konkurrens - 19 augusti kl 15.00,   Läs mer…

 

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi

20 augusti kl. 13.30

20 aug, 2019: Kunskapstest - Kommunal ekonomi 20 augusti kl. 13.30, Läs mer…

 

 

Kunskapstest: Intern kontroll

20 augusti kl 15.00

20 aug, 2019: Kunskapstest: Internkontroll - 20 augusti kl 15.00, Läs mer…

 

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

21 augusti kl. 13.30

21 aug, 2019: Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 21 augusti kl. 13.30, Läs mer…

 

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning

21 augusti kl 15.00

21 aug, 2019: Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning - 21 augusti kl 15.00, Läs mer…

 

Kunskapstest Intern redovisning

22 augusti kl 13.30

22 aug, 2019: Kunskapstest: Intern redovisning - 22 augusti kl 13.30,   Läs mer…

 

Kunskapstest: Kalkylering

22 augusti kl 15.00

22 aug, 2019: Kunskapstest: Kalkylering - 22 augusti kl 15.00, Läs mer…

 

 

 

 

Datum för kunskapstester för hela 2019 ser du här nedanför.

Kunskapstester 2019

Testdatum Sista anmälningsdag
11–15 februari 18 januari
20–24 maj 26 april
19–23 augusti 2 augusti
9–13 december 22 november

 

Kommande kunskapstester 2020

  • 9-13 mars