Controllerprogrammet

Utgångspunkten för KEF:s controllerprogram är att rusta controllers och ekonomer för framtida utmaningar. Grundprogrammet omfattar totalt åtta utbildningsdagar, fördelade under en längre period. Det finns även möjlighet att ni själva väljer innehåll och antal dagar, utifrån nedanstående fyra block:

  • Controllerns roll och framtidens controller
  • Att skriva och kommunicera ekonomi
  • Coachande förhållningssätt
  • Ekonomen som analytiker

Informationsblad, Controllerprogram (pdf)

Innehåll

Respektive del omfattar två utbildningsdagar.

» Controllerns roll och framtidens controller

Syftet med denna dag är att controllern/ekonomen ska få kunskaper om och möjlighet att reflektera kring hur ekonomrollen ser ut men framförallt hur den kan komma att utvecklas och vart vi är på väg. Dagen kommer att ge en utblick i omvärlden och vad som händer där som kan vara relevant för oss samt kommer deltagarna få del av KEF:s arbete med den framtida ekonomrollen samt den digitaliserade ekonomen. 

» Att skriva och kommunicera ekonomi

Syftar till att ge controllern/ekonomen konkreta verktyg för att få sina läsare och lyssnare att verkligen förstå, acceptera och ta till sig budskapet.

Blocket ingår i certifieringsprogrammets c-nivå och efter genomförd utbildning är deltagarna behöriga att examinera sig på kursen.

» Coachande förhållningssätt

Syfte med dessa dagar är att controllern/ekonomen ska få kunskaper om hur hens agerande kan skapa ett mervärde för organisationen genom att ha en mer konsultativ roll. Dagarna ska ge kunskaper och färdigheter om aktivt lyssnande, frågekonst och dialog.  Controllern/ekonomen ska självständigt kunna leda ett samtal utifrån ett coachande förhållningssätt.

Blocket ingår i certifieringsprogrammets C-nivå och efter genomförd utbildning är deltagarna behöriga att examinera sig på kursen.

» Ekonomen som analytiker

Syfte med dessa dagar är att deltagarna ska få ökande kunskaper i olika förbättringsmetoder som är användbara då controllern ska stödja ledningen och verksamhetsansvariga i styrningen och utvecklingen av verksamheten samt i utvecklingen och förbättringen av de ekonomi/-administrativa processerna och i det vardagliga arbetet.

Utöver de fyra olika delar som ingår i KEF:s controllerprogram, har vi även möjlighet att erbjuda en studieresa, antingen till USA/Kanada eller till Estland.

Studieresa till USA/Kanada alternativt till Estland

Resan till USA eller Kanada sker i maj och måste bokas senast december året innan. Vi genomför ett studiebesök i en kommun/city/council samt deltar på den årliga konferensen för ekonomer och controllers som årligen anordnas av The Government Finance Officers Association (GFOA).

Vi genomför som alternativ ett studiebesök i Estland (Tallinn) för att se hur de arbetar med digitaliseringsfrågor i den kommunala och statliga förvaltningen.

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till:

Roland Svensson, KEF
072-065 00 57
roland.svensson@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram