Hypergene

Kursarrangör:
Kursform:

Beslutsstöd för kommunal verksamhetsstyrning

Med Hypergene KOMMUN får beslutsfattare i hela organisationen all viktig verksamhetsinformation samlad på ett ställe.

 

 

Produktens verksamhetsnära applikationer för strategi, planering, genomförande, uppföljning och rapportering gör att kommunen kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin roll. Ekonomi, nyckeltal, mål och annan verksamhetsinformation kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av verksamheten.

Applikationerna i Hypergene KOMMUN kompletterar kommunens befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån betydligt mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Förutom att det underlättar översikt och analys, blir det dessutom enkelt att skapa uppdaterade och kvalitetssäkrade nyckeltal för verksamheten. Hypergene KOMMUN utgör en stark plattform för kontinuerlig utveckling av kommunens verksamhetsstyrning och vidareutvecklas dessutom kontinuerligt i nära dialog med våra många kunder.
Med hjälp av de fristående men samverkande applikationerna i Hypergene KOMMUN effektiviserar du den kommunala verksamhetsstyrningen.

Varför välja Hypergene KOMMUN?

  • Beprövade applikationer med färdiga integrationer till verksamhetssystemen.
  • Mer än 70 kommuner är delaktiga i den kontinuerliga vidareutvecklingen och tar del av resultatet.
  • Införandet sker enligt en kvalitetssäkrad process, till fast pris, med tydligt innehåll och ger snabbt verksamhetsnytta.
  • Underlättar, effektiviserar och spar tid för chefer.
  • Verktyg för att driva kvalitetsförbättrande åtgärder.

Vill du veta mera?

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier.

Till Hypergenes videoarkiv

 

Seminarier

Med konkreta kundexempel visar vi hur Hypergene Beslutsstöd hanterat de utmaningar våra kunder ställts inför när de effektiviserat sina processer för verksamhetsstyrning. Klicka på bilden för mera information.

Mer information

Hypergene
Orgnr: 556581-1840
Adress: Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm
Telefon: +46 (0)40-661 10 80
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram