Kommuninvest

Kursarrangör:
Kursform:

Verksamhetsidé

Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund verkningsfullt företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Vi bedriver en allmän och samhällsnyttig verksamhet.

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Kommuninvest välkomnar alla kommuner och landsting som vill bli medlemmar. Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning och har det yttersta ansvaret för organisationen. Varje medlem har en röst oavsett storlek, affärsvolym eller insats.

Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet.

Motiverade och kompetenta medarbetare ska säkerställa att Kommuninvest är en kvalitets- och kunskapsorienterad organisation som erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar och utmärkt service.

Samhället och finansmarknadens aktörer ska uppfatta Kommuninvest som en stabil, effektiv och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansförvaltning med fokus på finansiering.

Vårt uppdrag

Vi har en viktig roll för utvecklingen

Kommuner och landsting/regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i framtiden. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen – som behövs för att samhället ska fungera – kommer i många fall från Kommuninvest.

Upplåning attraktiv för investerare

Värdepapper utgivna av Kommuninvest är lågriskplaceringar som ger attraktiv avkastning. Tillsammans är svenska kommuner och landsting/regioner en trovärdig aktör på den internationella kapitalmarknaden.

Över 25 års erfarenhet av finansiering

Som kreditinstitution med enbart kommuner, landsting/regioner och av dem kontrollerade bolag som kunder, har vi unik erfarenhet av finansiering av svensk kommunsektor. Vi hjälper våra medlemmar förvalta sina skuldportföljer och planera för framtiden.

Mer information

Kommuninvest
Orgnr: 56281-4409
Adress: Drottninggatan 2, Örebro
Telefon: 010-470 87 00
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram