Serkon

 

 

Vi på Serkon är experter på kommunal ekonomi och erbjuder allt från administrativa till strategiska tjänster. I snart trettio år har vi säkerställt hög kvalité och effektivt resursutnyttjande tillsammans med Sveriges kommuner. Våra konsulter är specialister inom kommunal ekonomiadministration och löneadministration. Hos oss arbetar kommunekonomer, ekonomiassistenter, löneassistenter samt verksamhetsutredare och verksamhetsutvecklare och vi är stolta partners till Kommunalekonomernas Förening. 

 


 

Våra tjänster

Vårt tjänsteutbud är flexibelt och vi skapar alltid en unik lösning tillsammans med kunden utefter kommunens specifika behov. Våra tjänster består i huvudsak av:

  • Outsourcing,
  • Bemanning,
  • Utredning och Utveckling, samt
  • Stadsbidragsportalen.

 

Outsourcing

När en kommun outsourcar sin ekonomifunktion avlastar vi kommunen genom att ta över hela eller delar av ekonomiprocesserna. Kommunen kan då fokusera på det den är bäst på – att leverera välfärdstjänster till medborgarna och implementera lokalt förankrad politik. Låt Serkon ta ansvar för era övergripande budget- och ekonomiprocesser och lämna tryggt över löpande redovisning, lönehantering, debitering, krav och inkassohantering till oss. Läs mer om outsourcing här.

 

Bemanning

Behöver ni plötsligt extra stöd för att det löpande arbetet ska flyta på vid en vakans eller sjukfrånvaro? Eller vill ni ha en personalbuffert vid tillfälligt ökad arbetsbelastning som bland annat bokslut kan innebära? Vi bemannar med mångårigt erfarna kommunekonomer och ekonomiassistenter med kort startsträcka. I behov av bemanning? Hör av dig till konsultchef Pekka Kalliomäkki.

 

Utredning och Utveckling

Serkon hjälper er att se inåt och att blicka framåt. Våra utredare hjälper organisationer med en opartisk granskning av verksamhet och ekonomi. De har lång erfarenhet av kostnadsanalyser, intern kontroll, utvärdering och projektledning. Serkons utvecklingskonsulter är experter på förändringsledning och hållbar utveckling. Vill du veta mer? Kontakta Joakim Grimsland.

 

Statsbidragsportalen

Årligen riktas omkring 50 miljarder kronor i statsbidrag till Sveriges kommuner. Serkons e-tjänst Statsbidragsportalen hjälper er kommun med bevakning av riktade, kommunala statsbidrag och projektmedel inom kommunens alla verksamhetsområden. Läs mer om Statsbidragsportalen här.

 


 

Jobba på Serkon

Serkon växer och vi har idag kontor i Skånska Vellinge och Helsingborg. Vi letar hela tiden efter duktiga ekonomer. Skriv till oss och berätta om dig själv!

 


 

Kontakta oss!

Telefon: 040-685 13 00

Mejl: info@serkon.se

Adress: Malmövägen 28, 235 36 Vellinge

Följ oss på Facebook och Linkedin för senaste nytt!