Stratsys

Kursarrangör:
Kursform:

 

Om oss

Det finns en uppsjö av olika modeller för hur man på ett strukturerat sätt ska få en organisation att jobba med strategierna för att nå mål och vision. Utgångspunkten för Stratsys 1999 var Balanced Scorecard men genom åren så har vi blivit mer ödmjuka och tänker att oavsett modell så finns det ett behov att

1) Planering

2) Genomförande

3) Uppföljning och analys

Vår vision är att förenkla arbetslivet precis på samma sätt som privatlivet har revolutionerats. Tänk på hur du följer dina vänner på Facebook, håller kontakt med ditt nätverk på LinkedIn, delar foton på Instagram, lyssnar på musik på Spotify och så vidare. En inte alltför vild gissning är att du planerar och följer upp alltifrån din strategiska plan till mötesprotokoll på samma sätt som du gjorde för 15 år sedan, och det är där som Stratsys plattform med färdiga produkter kan göra susen och förenkla dit arbetsliv.

Stratsys plattform för kommuner

Stratsys synliggör, kvalitetssäkrar och underlättar styrning och uppföljning av kommunens ledningsprocesser. Med högre effektivitet hela vägen från planering och dokumentation till operativt arbete med uppföljning, analys och rapportering. Allt som en kommun behöver för att ta steget upp till en högre nivå.

Med Stratsys minskar ni tiden som spenderas på inrapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information. Allt arbete görs direkt i plattformen och med en enkel knapptryckning går det att ta ut budgetdokument, verksamhetsplaner och delårsrapporter i valfritt format.

Stratsys hjälper kommunen att planera, genomföra och följa upp olika styrdokument på ett enkelt, tydligt och kvalitetssäkrat sätt. Alla styrdokument finns samlade på ett och samma ställe vilket skapar ordning och reda och gör det enkelt att få en tydlig överblick.

Effekten av att använda Stratsys är att kommunen blir mer effektiv och kan generera mer värde till medborgarna. Arbetet är transparant och det är enkelt både för medborgare och politiker att jämföra resultat och följa kommunens arbete mot uppsatta mål.
Över 120 kommuner använder Stratsys

Från Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö till några av de allra minsta kommunerna.

Stratsys plattform för region & landsting

Stratsys underlättar och effektiviserar hela landstingets planerings- och uppföljningsprocess. Genom att det blir enkelt att koppla aktiviteter till mål kan ni fånga upp den löpande verksamheten, visualisera målkedjan och göra styrdokumenten till levande planer som används på rätt sätt.

Arbetet effektiviseras hela vägen från planering och dokumentation till operativt arbete med uppföljning, analys och rapportering. Fördela ansvaret för mål, mått och aktiviteter ut till förvaltningar och verksamheter som sedan kan jobba vidare med målen.

Alla styrdokument finns samlade på ett och samma ställe vilket skapar ordning och reda och gör det enkelt att få en tydlig överblick.

Den tid som ni lägger på inrapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information minskas. Allt arbete görs direkt i plattformen och med en enkel knapptryckning går det att ta ut verksamhetsplaner, delårsrapporter och patientsäkerhetsberättelser i valfritt format.

Stratsys hjälper landstinget att planera, genomföra och följa upp olika styrdokument på ett effektivt sätt. Det blir enklare att styra och ni får mer gjort.

Våra produkter

Stratsys plattform består av produkter och verktyg som enkelt kan anpassas efter din organisations behov. Läs mer om våra produkter här.

 

 

Mer information

Stratsys
Orgnr: 556586-9848
Adress: Brahegatan 10, 114 37 Stockholm
Telefon: 010-129 29 09
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram