Kurser

Vill du söka efter datum och/eller ort? Klicka på knappen "Till alla kurstillfällen" nedan.

Till alla kurstillfällenkursdokumentationPraktisk informationKurskataloge-kurser

  • Kurskategorier

  • Kursformer

  • Kursarrangör

  •  

Kursarrangör: 

Agenda 2030 för ekonomer (Serkon)

Agenda 2030 antogs för fem år sedan av alla världens länder i FN. Kommuner, företag och andra aktörer har kommit olika långt i sitt arbete med att stärka arbetet för hållbar utveckling. För att vi alla ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling behöver det finnas en grundläggande förståelse om Agenda 2030 och hur […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Analysera rätt saker – olika metoder för analys

Kurskategori: 
De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Analysera resultaten med Kolada

Kommunalekonomernas förening bjuder in till en temadag om jämförelser och analys. Temadagen ger dig som deltagare bra kunskap kring hur du hittar bland alla nyckeltal och hur du med hjälp av Kolada kan analysera dina resultat. Deltagarna får själva lära sig söka fram data och ta fram tabeller och diagram. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

Kurskategori: 
Detta är en e-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Kursledare E-kursen hålls av Ola Eriksson och Ingela Karlsson, båda från KEF. ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Årets kvalitetskommun 2019

Kurskategori: 
Sollentuna kommun utsågs 2019 till årets kvalitetskommun. I den här inspelade föreläsningen får vi ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020. Den inspelade föreläsningen är 45 minuter. Kursen tar du […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov. I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Kursdatum:
Läs mer
Kursarrangör: 

Att införa ett beslutsstöd – Sandvikens kommun berättar om sina erfarenheter

Att införa ett beslutsstöd är att påbörja en förändringsresa. Sandvikens kommun bestämde sig för just detta, med målet att digitalisera många viktiga styrprocesser längs vägen. Valet föll på Hypergene och införandeprojektet omfattade åtta nämnder och sju förvaltningar. Många lärdomar har dragits längs vägen och i det här webinaret får du ta del av de viktigaste […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Bemanningsekonomi

Bemanningsekonomi – en väsentlig del av den ekonomiska styrningen Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta? […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Bemanningsekonomi när ljuset släcks

Kurskategori: 
Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Och hur är detta kopplat till schemat? I den här […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv

Kurskategori: 
I den här e-kursen får vi lyssna till hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna.Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Kursen är en fristående föreläsning […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Coachande förhållningssätt för ekonomer

Kurskategori: 
Hur kan jag bli bättre på att utveckla mig själv och min omgivning? Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i coachande förhållningssätt. Kursens innehåll är inriktat på de frågeställningar och situationer som du som ekonom eller ledare ställs inför i din vardag. Du får en bättre förståelse för det coachande […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Controllerdagen

Controllerdagen ger dig som arbetar med utvecklingsfrågor och styrning och ledning av verksamhet och ekonomi i kommunal sektor ett unikt tillfälle för bred kompetensutveckling. På controllerdagen får du ta del av aktuell forskning samtidigt som du får inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt arbete. Kursdatum:
Läs mer
Kursarrangör: 

Den ekonomiska politiken

Kurskategori: 
I Coronakrisens spår har välfärdssektorn hamnat i ett utmanande och osäkert ekonomiskt läge. Beroendet av finanspolitiken ökar. Penningpolitiken, som är extremt expansiv på både global och nationell nivå, kommer att påverka samhällsekonomin och de ekonomiska förutsättningarna under lång tid. Det här är inspelade föreläsningar från Ekonomichefsdagarna den 14 januari 2021, där vi sätter fokus på […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Effektivitet med Outlook & OneNote

Kurskategori: 
      Kurserna genomförs av Infocell i samarbete med KEF. Medlemmar i KEF får rabatterat pris på alla Infocells kurser. Avsluta varje dag med tom inkorg enligt beprövad metod som fungerar från dag ett. Få full kontroll på alla dina möten, anteckningar och uppgifter med OneNote. Kurstillfällen 3 feb - Distans Pris för medlemmar […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Ekonomi för chefer (On demand)

Kurskategori: 
On demand i kommuner och regioner Syftet med denna endagsutbildning är att öka chefers kunskaper i kommunal ekonomi. Utbildningen är en ”on demand utbildning” som ges lokalt i kommuner och regioner. Varför en ekonomiutbildning för chefer? KEF har tagit fram en utbildning som ger chefer i kommunal verksamhet en möjlighet att förbättra och uppdatera sina […]
Kursform: ,
Läs mer
Kursarrangör: 

Ekonomi för politiker (On demand)

Kurskategori: 
On demand i kommuner och regioner Syftet med denna endagsutbildning är, att i samarbete med kommunens egna ekonomer, öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi. Utbildningen är en ”On demand utbildning” som ges lokalt i kommuner och landsting. Varför en ekonomiutbildning för politiker? Kommuner och regioner har under senare år fått hantera allt […]
Kursform: ,
Läs mer
Kursarrangör: 

Entreprenadavtal och hur det påverkar ekonomin

När du har olika entreprenörskontrakt inom exploatering och teknisk verksamhet så utgår det i många fall från AB04. Hur ska du som ekonom veta hur detta påverkar redovisningen? Entreprenadavtal enligt AB04 och hur det kan påverka redovisningen.   Kurstillfällen  
Läs mer
Kursarrangör: 

ERP: Marknad och Trender – inspelat webbinar (HerbertNathan & Co)

Webinariet genomförs av KEF:s partner HerbertNathan & Co ERP: Marknad och Trender – inspelat webbinar I samband med att HerbertNathan & Co lanserade rapporten ”ERP systems in Sweden” hölls ett webinar där man berättade om systemleverantörernas produkter och de trender HerbertNathan & Co har sett i samband med denna marknadsgenomlysning. Nu kan du i efterhand […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Etik – ett föredrag om grunderna

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Etikens roll i samhället kommer alltid att vara både viktig och intressant för att bibehålla en stark demokrati. Under detta pass diskuteras flera viktiga aspekter på etiken.   Kurstillfällen:  
Läs mer
Kursarrangör: 

Excel Master Class

Kurskategori: 
      Kurserna genomförs av Infocell i samarbete med KEF. Medlemmar i KEF får rabatterat pris på alla Infocells kurser.  Med vår kurs Excel Master Class lär du dig mycket om mer avancerade formler och funktioner. Här gräver vi på djupet i Excel Det här är kursen för dig som vill ett riktigt Excelproffs. […]
Läs mer
1 2 3 6

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram