Kurser och evenemang

Välkommen till en kurs med oss på KEF!
Här nedanför listar vi alla kurser och konferenser som vi erbjuder. Du kan filtrera på olika kategorier eller kursformer för att enkelt hitta det du söker.

Kursutbudet finns även listat i en broschyr som du hittar via knappen nedanför:

Kursöversikt

Alla tillfällenDokumentationPraktisk informationKurskataloge-kurser

  • Kategorier

  • Former

  • Arrangörer

  •  

Arrangör: ,

 Krets 6 – Höstkonferens 2022 

Kategori: 
 Äntligen går det att hälsa alla kretsens medlemmar välkomna till en kretsträff på riktigt igen! Vi har en fullspäckad och intressant agenda som sträcker sig från lunch till lunch på Grythyttans Gästgivaregård den 13-14 oktober. Antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller. Vi ses!  Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer (e-kurs)

Kategori: 
Det här är en e-kurs för dig som arbetar med kommunal revision som sakkunnig revisorer eller förtroendevald revisor. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter. Denna e-kurs är inspelad den 13 december 2021.Längd: 5 timmar och 10 minuter.  Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Aktuella redovisningsfrågor

Kategori: 
Kraven på den kommunala redovisningen har blivit tydligare, men också mer omfattande i och med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 2019. Tillsammans med Rådet för kommunal redovisning uppdaterade rekommendationer innebär det att det finns en hel del att åtgärda och ta ställning till i redovisningen och i utformningen av […]
Läs mer
Arrangör: 

Aktuella redovisningsfrågor (e-kurs)

Kraven på den kommunala redovisningen har blivit tydligare, men också mer omfattande i och med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 2019. Tillsammans med Rådet för kommunal redovisning uppdaterade rekommendationer innebär det att det finns en hel del att åtgärda och ta ställning till i redovisningen och i utformningen av […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Analysera rätt saker – olika metoder för analys

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för […]
Läs mer
Arrangör: 

Analytics och beslutsstöd

Detta seminarium är en del i seminarieserien Verksamhetsnära Digitalisering som genomförs av KEF i samarbete med CGI.  En strategisk resurs som kan skapa nya värden och göra dig mer agil. Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel (e-kurs)

Kategori: 
Detta är en e-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Kursledare E-kursen hålls av Ola Eriksson och Ingela Karlsson, båda från KEF. ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Ängelholm – hur du kan effektivisera budgetarbetet och öka engagemanget (Hypergene)

Kategori: 
Det här webinariet genomförs av KEF:s partner Hypergene. Med målet att öka delaktigheten och förtydliga ansvaret bland kommunens chefer har ekonomifunktionen i Ängelholms förbättrat och effektiviserat budgetprocessen. I detta webinar berättar de själva om sitt initiala behov, erfarenheter från förbättringsarbetet och vilka vinster som arbetet gett. Ängelholm är en kommun som övergett den traditionella förvaltningsorganisationen […]
Läs mer
Arrangör: 

Årets kvalitetskommun 2019 (e-kurs)

Sollentuna kommun utsågs 2019 till årets kvalitetskommun. I den här inspelade föreläsningen får vi ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020. Den inspelade föreläsningen är 45 minuter. Kursen tar du […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Årsredovisningen – en viktig del av de förtroendevaldas verktygslåda (On demand)

Kategori: 
On demand i kommuner och regioner Ytterst har de förtroendevalda i uppgift att utöva ansvarsutövningen. Som en viktig del i detta ska de granska, upprätta eller besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Vilka delar av årsredovisningen måste man som förtroendevald förstå och hur hänger […]
Läs mer
Arrangör: 

Artificiell Intelligens (AI)

Detta seminarium är en del i seminarieserien Verksamhetsnära Digitalisering som genomförs av KEF i samarbete med CGI. Det handlar om framtiden du inte kan undvika, frågan är inte OM utan NÄR. Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Att lyckas med förändringar med projekt som arbetssätt

Lär dig grunderna hur du kan öka möjligheten att nå målen med ditt förändrings- och förbättringsarbete. Detta är en praktisk inriktad projektutbildning som går igenom hur du på ett effektivt sätt driver ditt och deltar i projekt. Vi går igenom olika tips och metoder för att nå målet Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Att skriva och tala ekonomi

Tycker du att siffrorna i budgeten, resultaten och statistiken talar för sig själva? Det gör de till en del – men alla kan inte förstå dem utan hjälp. Kursen ”Att skriva och tala ekonomi” vänder sig till dig som ibland får i uppdrag att presentera och förklara siffrorna i text eller tal. Kursen ger dig […]
Läs mer
Arrangör: ,

Avstämning balanskonto – i praktiken

Kategori: 
 Utbildningen ger kunskaper om hur din kommun kan stämma av olika balanskonton. Det finns många balanskonton som kan stämmas av på olika sätt. Vi kommer att fokusera på balanskonto för kundfordringar, leverantörsskuld, in-/utbetalningar samt vilka anvisningar och rutiner kommun kan ha, för att få en stabil ekonomiadministration.  Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi

På denna väldigt givande kurs får du alla nycklar och verktyg du behöver för en smart och genomtänkt bemanning. OBS! Det är inte en kurs i personalekonomi. Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. […]
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi när ljuset släcks (e-kurs)

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Och hur är detta kopplat till schemat? I den här […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv (e-kurs)

I den här e-kursen får vi lyssna till hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna.Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Kursen är en fristående föreläsning […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Budgetdagen 2021 (e-kurs)

Budgetdagen är en konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter. Under "Budgetdagen" belyser vi ett antal aktuella ämnen inom kommunal ekonomi, som ger dig möjlighet att skapa en ännu mer kvalitativ ekonomistyrning med inriktning mot budgetprocess och dokument. […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Coachande förhållningssätt

Hur kan jag bli bättre på att utveckla mig själv och min omgivning? Vi varvar teori med mycket praktisk träning, så att det blir lättare att använda det du lärt dig på kursen när du tillämpar det efter utbildningen.  Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Coachande förhållningssätt – en introduktion (e-kurs)

Förändra arbetet med ett coachande förhållningssätt! Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF […]
Form: 
Läs mer
1 2 3 8

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram