Kurser, seminarier och andra evenemang

Vill du söka efter datum och/eller ort? Klicka på knappen "Alla tillfällen" nedan. Utöver nedanstående hittar du mera av tjänster vi erbjuder dig under toppmenyrubriken "Tjänster vi erbjuder dig".

Observera att många av våra erbjudanden inom de olika kategorierna (verksamhetsutveckling, juridik, m fl) även passar bra för dig som inte är ekonom. Inom kurskategorin "Ekonomi för icke-ekonomer" finner du t ex erbjudanden som är speciellt utformade för dig som är politiker och förvaltningschefer.

Alla tillfällenDokumentationPraktisk informationKurskataloge-kurser

  • Kategorier

  • Former

  • Arrangörer

  •  

Arrangör: 

Äga eller hyra verksamhetslokaler: Hur kan kommuner och regioner välja ”rätt”?

Kategori: 
Investeringarna inom kommunsektorn har ökat snabbt. Faktorer som ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt, skärpta hållbarhetskrav och en underhållspuckel för fastigheter byggda på 60- och 70-talen har drivit upp investeringsbehoven. Detta gäller inte minst i lokalförsörjningen. Det behöver investeras stort i såväl förskolor och skolor som äldreboenden och sjukhus. Samtidigt har det vuxit fram ett dynamiskt segment […]
Läs mer
Arrangör: 

Analysera rätt saker – olika metoder för analys

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för […]
Läs mer
Arrangör: 

Analysera resultaten med Kolada

Kommunalekonomernas förening bjuder in till en temadag om jämförelser och analys. Temadagen ger dig som deltagare bra kunskap kring hur du hittar bland alla nyckeltal och hur du med hjälp av Kolada kan analysera dina resultat. Deltagarna får själva lära sig söka fram data och ta fram tabeller och diagram. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare […]
Läs mer
Arrangör: 

Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

Kategori: 
Detta är en e-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Kursledare ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft 2019, tillsammans med nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Årets kvalitetskommun 2019

Sollentuna kommun utsågs 2019 till årets kvalitetskommun. I den här inspelade föreläsningen får vi ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020. Den inspelade föreläsningen är 45 minuter. Kursen tar du […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Återhämtning på gång: Vart tar konjunkturen vägen efter pandemin?

Kategori: 
Mycket talar för att 2021 och 2022 blir år som präglas av en relativt stark återhämtning efter pandemin. Men hur stark blir den? Och vad händer efter det? Vilken konjunkturutveckling kan vi se framför oss i det lite längre perspektivet? Vad är att vänta när det gäller tillväxt och skatteunderlag – för Sverige som helhet […]
Läs mer
Arrangör: 

Att skriva och tala ekonomi

– Kommunicera kunskap effektivt! Tycker du att siffrorna i budgeten, resultaten och statistiken talar för sig själva? Det gör de till en del – men alla kan inte förstå dem utan hjälp. Kursen ”Att skriva och tala ekonomi” vänder sig till dig som ibland får i uppdrag att presentera och förklara siffrorna i text eller […]
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi

Kategori: 
På denna väldigt givande kurs får du alla nycklar och verktyg du behöver för en smart och genomtänkt bemanning. OBS! Det är inte en kurs i personalekonomi. Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. […]
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi när ljuset släcks

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Och hur är detta kopplat till schemat? I den här […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv

I den här e-kursen får vi lyssna till hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna.Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Kursen är en fristående föreläsning […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Budgetpropositionen 2021 samt kommunsektorns utveckling

Kursen omfattar två föreläsningar, inspelade den 22 september 2020. I den första delen får vi höra Emelie Värjas analys av kommunsektorns utveckling och skillnader i dess förutsättningar, därefter presenterar Niclas Johansson regeringens höstbudget. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Innehåll Före pandemin talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin och investeringsbehoven […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Coachande förhållningssätt

Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i coachande förhållningssätt. Du får en bättre förståelse för det coachande förhållningsättet och de viktigaste verktygen för en effektiv kommunikation. Kursen utgår från att du ska träna i gruppen och få färdigheter i att bli mer coachande. En färdighet som går att använda både […]
Läs mer
Arrangör: 

Coachande förhållningssätt – en introduktion

Förändra arbetet med ett coachande förhållningssätt! Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Den digianaloga ekonomen

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excellerera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Den ekonomiska politiken

I Coronakrisens spår har välfärdssektorn hamnat i ett utmanande och osäkert ekonomiskt läge. Beroendet av finanspolitiken ökar. Penningpolitiken, som är extremt expansiv på både global och nationell nivå, kommer att påverka samhällsekonomin och de ekonomiska förutsättningarna under lång tid. Det här är inspelade föreläsningar från Ekonomichefsdagarna den 14 januari 2021, där vi sätter fokus på […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Den kommunala låneskulden 2021: Vart är skuldnivåerna på väg?

Kategori: 
Strax före detta webbinarium lanseras årets upplaga av ”Den kommunala låneskulden”. I denna återkommande rapport ger Kommuninvest en samlad och uppdaterad bild av kommuners och regioners investeringar, lån och skuldsättning. Kommuner och regioner har på kort sikt haft relativt gott om pengar, men står på längre sikt inför stora ekonomiska utmaningar. Den demografiska utvecklingen, där […]
Läs mer
Arrangör: 

Det omätbaras renässans

Med Jonna Bornemark, professor i filosofi Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: ,

Digitala bokslutsspecifikationer

– slut på manuellt arbete i Huddinge Dagens seminarium ger dig som arbetar med bokslutsspecifikationer ett unikt tillfälle att ta del av hur Huddinge kommun med ett nytt IT-stöd rationaliserat och höjt kvalitén i sitt arbete med bokslutsspecifikationer. Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt […]
Läs mer
Arrangör: 

Digitalisera och effektivisera ert internkontrollarbete

Kategori: 
Kommunresurs bjuder tillsammans med KEF in till ett webbinarium i internkontroll. Utveckla dina kunskaper i internkontroll och få inblick i hur arbetet kan förenklas och förbättras genom digitalisering med Kommunresurs moderna verktyg. Tillfälle
Läs mer
Arrangör: 

Digitalisering i praktiken

I coronakrisens spår sker stora samhällsförändringar. Trender som fanns redan före viruset har förstärkts och accelererat. Digitaliseringen är kanske det tydligaste exemplet. E-handel och digitala möten har ökat explosionsartat. Del två av ekonomichefsdagarna 2021 handlar om digitalisering i praktiken inom kommunal sektor. Företrädare från Upplands Väsby, Höganäs och Borås kommuner berättar om sitt arbete med […]
Form: 
Läs mer
1 2 3 8

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram