Kurser

Vill du söka efter datum och/eller ort? Klicka på knappen "Till alla kurstillfällen" nedan.

Observera att många av kurserna inom de olika kategorierna (verksamhetsutveckling, juridik, m fl) även passar bra för dig som inte är ekonom. Inom kurskategorin "Ekonomi för icke-ekonomer" finner du t ex kurser som är speciellt utformade för dig som är politiker och förvaltningschefer.

Till alla kurstillfällenkursdokumentationPraktisk informationKurskataloge-kurser

  • Kurskategorier

  • Kursformer

  • Kursarrangör

  •  

Kursarrangör: 

Agenda 2030 för ekonomer (Serkon)

Agenda 2030 antogs för fem år sedan av alla världens länder i FN. Kommuner, företag och andra aktörer har kommit olika långt i sitt arbete med att stärka arbetet för hållbar utveckling. För att vi alla ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling behöver det finnas en grundläggande förståelse om Agenda 2030 och hur […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Analysera och presentera data med pivottabeller i Excel

Kurskategori: 
Officepaket har blivit ett allt viktigare arbetsverktyg. KEF och Infocell har skapat sex halvdags föreläsningar som ger dig möjligt att kommunicera bättre och arbeta mer effektivt i ditt dagliga arbete. En av dessa är ”Analysera och presentera data med pivottabeller i Excel ”. Kurstillfällen:
Läs mer
Kursarrangör: 

Analysera resultaten med Kolada

Kommunalekonomernas förening bjuder in till en temadag om jämförelser och analys. Temadagen ger dig som deltagare bra kunskap kring hur du hittar bland alla nyckeltal och hur du med hjälp av Kolada kan analysera dina resultat. Deltagarna får själva lära sig söka fram data och ta fram tabeller och diagram. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

Kurskategori: 
Detta är en e-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Kursledare ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft 2019, tillsammans med nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Årets kvalitetskommun 2019

Kurskategori: 
Sollentuna kommun utsågs 2019 till årets kvalitetskommun. I den här inspelade föreläsningen får vi ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020. Den inspelade föreläsningen är 45 minuter. Kursen tar du […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov. I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Kursdatum:
Läs mer
Kursarrangör: 

Att införa ett beslutsstöd – Sandvikens kommun berättar om sina erfarenheter

Att införa ett beslutsstöd är att påbörja en förändringsresa. Sandvikens kommun bestämde sig för just detta, med målet att digitalisera många viktiga styrprocesser längs vägen. Valet föll på Hypergene och införandeprojektet omfattade åtta nämnder och sju förvaltningar. Många lärdomar har dragits längs vägen och i det här webinaret får du ta del av de viktigaste […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Att skriva och tala ekonomi

Kurskategori: 
– Kommunicera kunskap effektivt! Tycker du att siffrorna i budgeten, resultaten och statistiken talar för sig själva? Det gör de till en del – men alla kan inte förstå dem utan hjälp. Kursen ”Att skriva och tala ekonomi” vänder sig till dig som ibland får i uppdrag att presentera och förklara siffrorna i text eller […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Bemanningsekonomi

Bemanningsekonomi – en väsentlig del av den ekonomiska styrningen Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta? […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Bemanningsekonomi när ljuset släcks

Kurskategori: 
Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Och hur är detta kopplat till schemat? I den här […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv

Kurskategori: 
I den här e-kursen får vi lyssna till hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna.Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Kursen är en fristående föreläsning […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Budgetpropositionen 2021 samt kommunsektorns utveckling

Kursen omfattar två föreläsningar, inspelade den 22 september 2020. I den första delen får vi höra Emelie Värjas analys av kommunsektorns utveckling och skillnader i dess förutsättningar, därefter presenterar Niclas Johansson regeringens höstbudget. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Innehåll Före pandemin talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin och investeringsbehoven […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Coachande förhållningssätt – en introduktion

Kurskategori: 
Förändra arbetet med ett coachande förhållningssätt! Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Coachande förhållningssätt för ekonomer

Kurskategori: 
Hur kan jag bli bättre på att utveckla mig själv och min omgivning? Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i coachande förhållningssätt. Kursens innehåll är inriktat på de frågeställningar och situationer som du som ekonom eller ledare ställs inför i din vardag. Du får en bättre förståelse för det coachande […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Den analyserande ekonomen

Kurskategori: 
- förbättra dina kunskaper i styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten I denna tredagarsutbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten. Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av […]
Läs mer
Kursarrangör: 

Den digianaloga ekonomen

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excellerera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Den ekonomiska politiken

Kurskategori: 
I Coronakrisens spår har välfärdssektorn hamnat i ett utmanande och osäkert ekonomiskt läge. Beroendet av finanspolitiken ökar. Penningpolitiken, som är extremt expansiv på både global och nationell nivå, kommer att påverka samhällsekonomin och de ekonomiska förutsättningarna under lång tid. Det här är inspelade föreläsningar från Ekonomichefsdagarna den 14 januari 2021, där vi sätter fokus på […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Det omätbaras renässans

Kurskategori: 
Med Jonna Bornemark, professor i filosofi Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror […]
Kursform: 
Läs mer
Kursarrangör: 

Diagram och visualisering i Excel

Kurskategori: 
Kursen lär dig hur du använder rätt diagramtyp i Excel vid rätt tillfälle. Smarta tekniker för diagram, rapporter och dashboards. Bemästra layout, formatering och filtrering av dina diagram och visuella objekt. Kurstillfällen:
Läs mer
Kursarrangör: ,

Digital koncernredovisning

– slut på manuellt arbete i Huddinge Dagens seminarium ger dig som arbetar med koncernredovisning ett unikt tillfälle att ta del av hur Huddinge kommun med ett nytt IT-stöd rationaliserat och höjt kvalitén i sitt arbete med koncernredovisningen. Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt […]
Läs mer
1 2 3 8

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram