KEF-Partners

Vi på KEF samarbetar lite extra med några utvalda företag som är KEF-partners. Företagen erbjuder tjänster som vi anser att våra medlemmar kan ha nytta av i sitt yrkesutövande.

Det viktigaste kriteriet för att bli KEF-partner är att vi anser att företaget yrkesmässigt är av intresse och kan anses vara till nytta för våra medlemmar och medlemmarnas verksamhet. Företaget ska vara etablerat på kommunmarknaden och kunna identifieras som seriösa, kompetenta och ledande inom sitt verksamhetsområde.

Att vara ledande innebär inte att de måste vara den största leverantören. Även mindre innovativa företag med ett verksamhetsområde och kompetenser kopplat till nya tjänster och produkter som kan bidra till utveckling av våra medlemmars verksamhet kan vara intressanta som KEF-partners.

Experter från nedanstående KEF-partners deltar på seminarier, kurser och konferenser som KEF genomför.

Public Partner

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentl

Läs mer

HerbertNathan & Co

Marknadsledande rådgivning på Affärssystem Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd.

Läs mer

KomRedo

Förvaltnings- o redovisningsrevision, organisationsutveckling, intern kontroll, informationssäkerhet

Läs mer

CGI

Sedan 1976 har CGI hjälpt över 2 000 offentliga kunder i 15 länder att skapa värde för medborgarna.

Läs mer

Serkon

Konsulttjänster inom kommunal ekonomi

Läs mer

Söderberg-Partners

Söderberg & Partners är en av Nordens ledande finansiella rådgivare förmedlare av försäkringar

Läs mer

Arribatec

Vi levererar framtidens ekonomisystem till kommuner och kommunala bolag!

Läs mer

Infocell

Söker du en Excelkurs eller utbildning i Officepaketet har du kommit rätt.

Läs mer

Kvalitetsmässan

Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan vuxit och blivit den stora mötesplatsen.

Läs mer

Unit4

Komplett och kostnadseffektiv lösning som betalar sig på nolltid. Unit4:s applikationer och tjänster

Läs mer

Refero

Specialister på att identifiera dolda tillgångar, skapa förbättring av kapitalflöden o dess rutiner.

Läs mer

Stratsys

Stratsys bidrar till organisationer får ut mer av sina planer, projekt och strategier.

Läs mer

Kommuninvest

Kommuner, landsting i samarbete för effektiv finansiering av investeringar i ett hållbart samhälle.

Läs mer

KPA Pension

Vi är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar.

Läs mer

Hypergene

Med Hypergene får beslutsfattare all viktig verksamhetsinformation samlad.

Läs mer

Visma PubliTech

Visma Enterprise effektiviserar privata och offentliga organisationers verksamhetskritiska processer

Läs mer

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram