Finansprogrammet

Strategisk finansiering och medelsförvaltning

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. KEF:s finansprogram syftar till att ge deltagarna kunskap och förmåga att hantera strategiska frågor kopplat till finansiering och medelsförvaltning.

Utbildningen omfattar fem kurstillfällen (halvdagar) med start 2020-12-18:

  • 2020-12-18
  • 2021-01-29
  • 2021-02-26
  • 2021-04-15
  • 2021-05-06

Samtliga utbildningstillfällen kommer att spelas in och finns tillgängliga i efterhand via KEF:s e-kursportal, för alla anmälda deltagare i Finansprogrammet. 

Vill du anmäla dig? Mejla då till medlem@kef.se

Kursinnehåll – Finansprogrammet (pdf) 

Kursinnehåll

Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning. Inom ramen för finansprogrammet kommer du även att få nödvändig kunskap för att kunna göra en översyn av din egen organisations styrdokument inom det finansiella området.

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete med Örebro universitet, Kommuninvest, Hemsö, Leaseright, KPA Pension och Söderberg & Partners.

Det här lär du dig

  • Hur de finansiella marknaderna fungerar
  • Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken
  • Hyra och leasing
  • Pensionsekonomi
  • Medelsförvaltning

För vem passar kursen?

Finansprogrammet riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna göra ställningstaganden om lämpliga finansieringsformer i olika situationer.

Föreläsare

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Pär har tidigare varit chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Pär har även varit gästforskare vid bland annat Internationella valutafonden.

Björn Söderlundh är utlåningschef på Kommuninvest. Björn har tidigare varit ekonomidirektör och finansdirektör i kommunal och privat sektor.

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och kundansvarig på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef.

Rutger Källen är vice VD och CFO på Hemsö där han tidigare även varit finanschef.

Claes Brander är CEO och ägare av Leaseright och har arbetat med leasingfrågor i privat och offentlig sektor under ca 30 år.

Tommy Eriksson är senior konsult på Leaseright med kundansvar för ett flertal kommuner och regioner.

Sven Lannhard är chef för pensionsekonomitjänster på KPA Pension.

Thomas Wigren är ansvarig för den finansiella rådgivningen till institutioner på Söderberg & Partners. Thomas har tidigare arbetat som finansiell analytiker på Riksgälden och Stockholms Stad.

 

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en vecka innan kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram