Power Query och Power Pivot i Excel

Kurserna genomförs av Infocell i samarbete med KEF. Medlemmar i KEF får rabatterat pris på alla Infocells kurser.

Med Power Pivot kan du skapa ditt eget beslutsstöd i Excel med snygg rapportering med pivottabeller, knappsatser och diagram. Power Query hjälper dig hämta och tvätta dina data på vägen.

Utnyttja fulla kraften i Excel med Power-verktygen

Power Pivot och Power Query revolutionerar användningen av Excel. Lär dig hur du bygger ett fullskaligt beslutsstöd i verktygen du redan har i Excel och flytta kraften av Business Intelligence från IT-avdelningen till där den hör hemma – hos användaren.

Kurstillfällen

Kurstid: kl. 09:00– 16.00

 • 19–20 oktober – Distans
 • 16–17 november – Malmö
 • 16–17 november – Stockholm
 • 7–8 december – Distans

Pris

 • Distans: För KEF-medlemmar, 9.840 kr (ordinarie pris 10.990 kr)
 • På plats: För KEF-medlemmar, 10.750 kr (ordinarie pris 11.990 kr)

(Distansutbildningen sker via programmet Teams, men du kan också ansluta via webbläsaren. Tider och innehåll är samma som för fysiska utbildningar och på distans.)

Priset är exkl. moms och per kursdeltagare. I kursavgiften ingår lunch och fika, kursbok, övningsfiler med facit. Du behöver inte ha med dig egen dator. E-kurser (Excelpaketet + Powerpaketet) via www.officekurs.se ingår i 12 månader. För distanskurser ingår ett paket med lite överraskningar.

Kursinnehåll

INTRODUKTION TILL POWER-VERKTYGEN I EXCEL

 • Översikt över BI-verktygen i Excel.
 • Genomgång av begrepp och definitioner.

POWER QUERY – AUTOMATISERA OCH OMVANDLA IMPORTERAD DATA

 • Import av data från olika datakällor som Excelfiler, textfiler, csv-filer, internet och olika databaser.
 • Dra nytta av den automatiska dokumentation som Power Query skapar.
 • Ladda upp dina data till Exceltabeller eller direkt in i datamodellen i Power Pivot.
 • Slå samman flera tabeller och importera en konsoliderad tabell till Excel eller Power Pivot.
 • Aggregera detaljerade tabeller till grupperade tabeller direkt vid importen.
 • Unpivotera data för att möjliggöra analys med pivottabeller och formler.
 • Så tar du bort kolumner, rader, tomma rader, felvärden snabbt och automatiskt.
 • Konvertera datatyper vid import
 • Lägg nya kolumner med formler och funktioner.
 • Sammanfoga och/eller bryt isär kolumner samt sortera/filtrera kolumner direkt vid dataimport.
 • Sök/ersätt värden, transponera tabeller, vänd dataordning m.fl. magiska omvandlingar.
 • Ta hjälp av funktioner och frågespråket M i Power Query.

POWER PIVOT – BYGG KRAFTFULLA DATAMODELLER FÖR EFFEKTIV RAPPORTERING

 • Import direkt från olika datakällor eller via Power Query.
 • Skapa och hantera relationer mellan tabeller.
 • Gör dina egna beräknade kolumner i datamodellen med formler och funktioner.
 • Hantera och skapa en tidsdimension som passar din modell.
 • Så hanterar du flera faktatabeller/datatabeller.
 • Skapa nödvändiga hierarkier och KPI:er (t.ex. stoppljus).

 MÄTVÄRDEN OCH DAX-FUNKTIONER I POWER PIVOT

 • Introduktion till DAX-funktioner (Data Analysis Expressions).
 • Beräknade kolumner eller mått?
 • Skillnad mellan implicita och explicita beräkningar.
 • Skapa egna mätvärden effektivt och på rätt sätt.
 • Skapa mätvärden som är omöjliga för vanliga pivottabeller.
 • Time intelligence – visa värden för YTD, MTD, föregående år, rullande 12 m.fl. tidsberäkningar.
 • Avancerade beräkningar med DAX; procentberäkningar, villkorsberäkningar, unika värden

VISUALISERING AV DINA DATA I EXCEL

 • Så skapar du dynamiska rapporter och dashboards utifrån din datamodell med flera pivottabeller, pivotdiagram som snabbt filtreras med knappsatser.
 • Hantera villkorsstyrd formatering för visning av värden över/under budget, datastaplar och färgskalor.
 • Visa dina KPI:er med t.ex. stoppljus i rapporterna.
 • Skapa egendesignade rapporter med kubfunktioner.

Boka

Information

Frågor om innehåll

Johan Skeri, johan.sker@kef.se
tel. 070-733 22 35

Administrativa frågor

Johan Skeri, johan.sker@kef.se
tel. 070-733 22 35

Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram