Systemdokumentation och räkenskapsinformation

I Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R1 Bokföring (ny från 2019)  tydliggörs vad som är räkenskapsinformation och vilka krav som ställs på dokumentation av redovisningssystemet. Kommunalekonomernas förening inbjuder nu till en temadag om ämnet.

Målsättningen med dagen är att redogöra för regelverket, redogöra för fallgropar, beskriva hur dokumentation kan byggas upp och ge en grund för hur prioritering av arbetet kan ske för att uppgiften ska bli överkomlig. Under dagen kommer vi också beröra dokumentationens roll för den interna kontrollen.

 

Kursdatum:

2 apr, 2020: Systemdokumentation och räkenskapsinformation, Malmö Öppnas inom kort! Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Göran Persson Lingman, 072- 060 66 50,
goran@kef.se

Ola Eriksson, 026-12 82 82
ola.eriksson@kef.se

Administrativa frågor

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png