Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer

Datum & Tid

Datum: 15 dec, 2022 Tid: 09:00 - 16:15

Plats: Distans, Distans

Revisonsdagen är en konferens för dig som arbetar med kommunal revision som sakkunnig revisorer eller förtroendevald revisor. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter.

 

Innehåll

Program – Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer (pdf)

KEF arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ”Revisonsdagen” är att belysa ett antal aktuella ämnen inom kommunal ekonomi som ger dig möjlighet att skapa en ännu kvalitativare revision.

Följande föredrag är aktuella i år:

Den ekonomiska utvecklingen på global och nationell nivå

Susanne Spector ger oss en bild av hur Nordea ser på en ekonomiska trenderna på global och nationell nivå.

 

KISA-hur blev det?

Kommunal redovisning och revision har från olika håll ifrågasatts och påståtts ha brister. Bl. a. därför tog SKR initiativet till en rundabordskonferens i december 2017 som resulterade i ett samarbete mellan SKR, FAR och SKYREV för att ta fram en kommunal standard för räkenskapsrevision. Samarbetet har resulterat i en beslutad standard som bygger på ISA – en internationell standard som anpassats till förhållanden i den svenska kommunala sektorn. Per-Åke Brunström från KEF redogör översiktligt för standardens innehåll, vilka anpassningar som gjorts till svenska kommunala förhållanden samt vilka effekter den väntas få för förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer och kommunernas ekonomer.

 

Gör en bättre finansiell analys

Under 2021 kom en ny boken som behandlar hur man genomför finansiella analyser av olika enheter i kommun eller region. Vi får lyssna till en av författarnas tankar och idéer kring hur man genomför en kvalitativ finansiella analys av kommun eller region med koppling till god ekonomisk hushållning

 

Aktuella redovisningsfrågor från RKR

Torbjörn Tagesson. Kanslichef på RKR diskuterar aktuella redovisningsfrågor där du också får möjlighet att ställa frågor inför ditt arbete med att b.la. granska årsredovisningen.

 

Ta fram en kvalitativare årsredovisning

Kommunala årsredovisningar har blivit alltmer omfattande. Förvaltningsberättelsen har ökat i omfång efter ny redovisningsregleringen. Frågan är om årsredovisningen utgör ett bra beslutsunderlag för beslutsfattare. Denna föreläsning diskuterar hur en kvalitativ årsredovisning kan utformas för att stödja kommunens eller regionens beslutsfattare.

 

Budgetdagen leds av Hans Pettersson från KEF. Vi får lyssna på Susanne Spector från Nordea., Torbjörn Tagesson från RKR, PerÅke Brunström och Hans Petersson från KEF.

 

Tider: 
09:00-09:10 – Inledning
09:10- 10:10 – Den ekonomiska politiken på global och nationell nivå, Susanne Spector, Nordea
10.30-12:00 – RKR- aktuella redovisningsfrågor Torbjörn Tagesson, RKR
12.00-13.00 – Lunch
13:00-13:50 – Ta fram en kvalitativare årsredovisning Hans Petersson, KEF
14:00–15:00 – KISA – vad blev det? Per-Åke Brunström, KEF
15:20– 16:15 – Gör en bättre finansiell analys med koppling till god ekonomisk hushållning, Hans Petersson, KEF
16:15 – Avslutning

 

Information

Sista anmälningsdag
10 dec, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 4000 kr
Icke-medlem: 4 700 kr

Boka senast 15 november och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram