Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer

Datum & Tid

Datum: 13 dec, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Kommunalekonomernas förening bjuder in till en dag kring ”Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer”.  Revisionsdagen är en konferens för dig som arbetar med kommunal revision som sakkunnig revisorer eller förtroendevald revisor. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter.

 

Innehåll

Program – Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer (pdf)

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ”Revisionsdagen” är att belysa ett antal aktuella ämnen inom kommunal ekonomi som ger dig möjlighet att skapa en ännu kvalitativare revision.

 

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner (kl. 09.15-10.15)

Per Sedig och Måns Norberg på SKR ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för kommuner och regioner.

 

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (kl. 10.30-12.00)

Under hösten 2021 kom utredningen kring ”En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner”. I detta föredraget diskuteras det aktuella läget och hur kommuner och regioner bör förberedda sig om utredningens förslag blir verklighet.

Föreläsare är Hans Petersson från KEF som också medverkade som expert i utredningen. Vi får också lyssna till Per-Åke Brunström från EY.

 

Kisa – ny standard – Vad innebär den? Kl. 13.00-14.00)

Kommunal redovisning och revision har från olika håll ifrågasatts och påståtts ha brister. Bl. a. därför tog SKR initiativet till en rundabordskonferens i december 2017 som resulterade i ett samarbete mellan SKR, FAR och SKYREV för att ta fram en kommunal standard för räkenskapsrevision. Samarbetet har resulterat i ett förslag som bygger på ISA – en internationell standard som anpassats till förhållanden i den svenska kommunala sektorn. Förslaget har varit ute på remiss och en färdig standard är under framtagande.

Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor från EY, redogör översiktligt för standardens innehåll, vilka anpassningar som gjorts till svenska kommunala förhållanden samt vilka effekter den väntas få för förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer och kommunernas ekonomer.

 

Varför måste din kommun redovisa ett årligt positivt resultat med 3-5% av skatteintäkterna?  (Kl 14:15-15:00)

De flesta kommuninvånare och många beslutsfattare tror att det är räcker med ett noll resultat när årets intäkter och kostnader summeras i en kommun eller region. Detta är ett resonemang som är direkt farligt för den kommunala ekonomi, eftersom de innebär en kraftig ökad skuldsättning över tiden, som snabbt försvagar kommunens finansiella förmåga att möta framtida ekonomiska svårigheter.

Lyssna till Hans Petersson från KEF som menar att vi tillsammans har ett ansvar att ge framtida generationer möjligheter att få samma god kommunala verksamhet som nuvarande generationer har haft! Det håller inte i längden att konsumera mer verksamhet än det finns finansiering för!

 

Aktuella redovisningsfrågor med fokus på förvaltningsberättelse och drifts- och investeringsredovisning (kl. 15:10-16.00)

RKR utformade under 2019 två nya rekommendationer kring Förvaltningsberättelsen och drifts- och investeringsredovisning. Hur har dessa införts i praxis och vilka utmaningar finns för få till ännu bättre förvaltningsberättelser och drifts- och investerings redovisningar? Vi får lyssna till Hans Petersson från KEF.

 

Föreläsare

Dagen leds av Hans Pettersson från KEF som också föreläser under flera punkter i programmet. Vidare medverkar Per-Åke Brunström från EY. Vi får också lyssna på Per Sedig och Måns Norberg från SKR.

 

Information

Sista anmälningsdag
7 dec, 2021
Pris

Medlem: 3 200 kr
Icke-medlem: 3 900 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram