Budgetdagarna

Datum/Tid
Datum: 14 Dec, 2017 - 15 Dec, 2017
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Kommunalekonomernas förening bjuder in till de årligen återkommande budgetdagarna. En konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. Du får lyssna till inspirerande föreläsare, blir uppdaterad med nyheter och får möjlighet att nätverka med kollegor.

Innehåll

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med budgetdagarna är att belysa ett antal aktuella ämnen inom offentlig ekonomi och ekonomistyrning som ger dig möjlighet att skapa en ännu kvalitativare budgetprocess och dokument. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka genom att ge tid för diskussion med kollegor.

Den ekonomiska trenden på global och nationell nivå
Susanne Spector ger oss en bild av hur Nordea ser på en ekonomiska trenderna på global och nationell nivå. Susanne Spector, Senior analyst, Nordea

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting
Niclas Johansson ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för kommuner och landsting. Niclas Johansson, Sektionschef, SKL

Stigande och ryckiga pensionskostnader i kommun och landstingssektorn
KPA Pension presenterar sin nya pensionsrapport kring finansiella konsekvenser av en ny redovisningslagstiftning 
- den belyser riskerna och hur de kan hanteras. Sven Lannhard, KPA

Kassaflödesanalysen – utkast till ny rekommendation
Ola Eriksson beskriver utkastet till den nya rekommendationen kring kassaflödesanalys. Nackdelar och fördelar med indirekt och direkt metod diskuteras och problematiseras. Ola Eriksson, KEF

 Leasing- hur kan påverka budgetarbetet och uppföljningen?
Vi diskuterar och redogör rekommendationen kring leasing. Hur påverkar en korrekt redovisning av leasing budgetarbetet och uppföljningen i kommunen eller landstinget? Ola Eriksson och Hans Petersson från KEF samt Claes Brander från Leasewright.

 Kommuninvest – kommunanalys/riskvärdesmodell
Presentation av Kommuninvests modell för analys och bedömning av kommunkoncerner. Björn Söderlundh med medarbetare, Kommuninvest

Kommunalekonomisk utjämning – allt du borde veta men inte vågat/velat frågat om
Idag sker en utjämning av kommunernas inkomster och kostnader inom ramen för systemet för Kommunalekonomisk utjämning. Systemet uppfattas av många som omfattande och svårförståeligt.  Nu har du möjligheterna att lära dig grunderna och få information om aktuella frågor inom området av en Sveriges främsta experter inom området. Henrik Berggren, PWC

Kan elitidrott påverka tillväxten i en kommun?
Vi blandar här in nationalekonomisk teori med kommunalekonomisk verklighet. Vad säger forskningen, finns det något samband mellan elitidrott och kommunal tillväxt, kan kommunen fördela om sina resurser för att generera tillväxt i en kommun? Emelie Värja, PWC

Effektiv resursfördelning, vad är stordriftsfördelar?
Stordriftsfördelar är den minskade styckkostnaden som uppstår när en verksamhet bedrivs i stor skala. I detta avsnitt diskuterar vi bakgrunden bakom detta och om/hur hänsyn kan/behöver tas till detta i resursfördelningen. Emelie Värja, PWC

Kvalitativa beslutsunderlag
En viktig del i ekonomens arbete är att skapa och bidra med goda beslutsunderlag som leder till att politiker och tjänsteman fattar rationella beslut som mynnar ut i en ökad effektivitet. I detta görs en sammanfattning av flera studier kring beslutsunderlag på både lokal och central nivå i kommuner och landsting. Hans Petersson, KEF

 

Pris

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 6 700 kr

Boka före den 20 oktober och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 Nov, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Budgetdagarna

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png