Budgetdagen

Form: KEF
Mer information: Budgetdagen 

Datum & Tid

Datum: 16 dec, 2021 Tid: 09:00 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Kommunalekonomernas förening bjuder in till de årligen återkommande budgetdagarna. I år har två dagar blivit en dag och vi kör digitalt på grund av rådande omständigheter. Budgetdagen är en konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter.

 

Innehåll

Program – Budgetdagen (pdf)

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ”Budgetdagen” är att belysa ett antal aktuella ämnen inom kommunal ekonomi som ger dig möjlighet att skapa en ännu kvalitativare ekonomistyrning med inriktning mot budgetprocess och dokument.

 

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner

Niklas Johansson på SKR ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för kommuner och regioner.

 

Den ekonomiska utvecklingen på global och nationell nivå

Susanne Spector ger oss en bild av hur Nordea ser på en ekonomiska trenderna på global och nationell nivå.

 

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Under hösten 2021 kom utredningen kring ”En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner”. I detta föredraget diskuteras det aktuella läget och hur kommuner och regioner bör förberedda sig om utredningens förslag blir verklighet. Föreläsare är Hans Petersson från KEF som också medverkade som expert i utredningen.

 

Program för god kommunal hushållning – hur går det att genomföra i praktiken

I en bilaga till utredningen ”En effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner” lämnar utredningen ett förslag till hur ett program för god kommunal hushållning kan utformas. Efter kort genomgång av programmet får vi lyssna på två erfarna ekonomichefer från två olika stora kommuner som reflekterar hur ett sådant program kan se ut i deras kommuner. Vad i förslaget kan bli aktuellt att använda och vad har ekonomicheferna för egna idéer om vad ett program kring god kommunal hushållning bör innefatta.

Medverkar gör Hans Petersson, KEF, Hans Nyström, Västerås stad, Erica Bjärsved, Stenungsunds kommun.

 

Att budgetera och styra på lång sikt

En tydlig trend i kommunsektorn är kommuner och regioner börjar tänka mer långsikt i sin budgetprocess och det årliga budgetdokumentet. Lund är av flera kommuner som arbetar med ett långsiktigt perspektiv i styrning och budgeten. Vi får ta del av erfarenheter kring detta. Vad funkar bra och vad är svårare att lösa när man vill budgetera och styra på lång sikt.

Vi får lyssna på Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör i Lunds kommun.

 

När ett ideal möter den bistra verkligheten - Tillitsbaserad styrning är ingen styrmodell

Inledningsvis förs ett resonemang om styrning baserat grundläggande teori. Begrepp som mål, resultat och process behandlas. Därefter visas på betydelsen av tillit som egenskap för att till exempel kunna genomföra kvalitativa budgetprocesser. Idén om styrning med tillit problematiseras därefter såväl utifrån teori som praktik och slutsatsen är att omfamna tillitsbaserad styrning med försiktighet.

Föreläsare är Björn Brorström, Forskare och styrelseordförande Kommunforskning i Västsverige.

 

 

Föreläsare

Budgetdagen leds av Hans Pettersson från KEF. Medverkar gör också Johan Skeri från KEF.

Vi får lyssna på Niclas Johansson från SKR, Susanne Spector från Nordea, Björn Brorström från Kommunforskning i Västsverige, Henrik Weimarsson från Lunds kommun, Hans Nyström från Västerås stad och Erica Bjärsved från Stenungsunds kommun.

 

Information

Sista anmälningsdag
10 dec, 2021
Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 700 kr

Boka senast 15 november och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Aktuella tillfällen

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram