Den analyserande ekonomen

Form: KEF
Mer information: Den analyserande ekonomen 

Datum & Tid

Datum: 12 okt, 2021 Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Distansutbildning 12–13 oktober och 29 oktober 2021

I denna tredagarsutbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten. Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomi och verksamhetsmässiga administrativa processer.

 

Innehåll

Program – Den analyserande ekonomen (pdf)

I utbildningen ingår bland annat följande:

 • Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar
 • Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling
 • Olika metoder som kan användas för att analysera och utveckla verksamheten;
  • Intressent och kravanalys
  • Övergripande orientering i begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  • Sätta och analysera goda och kvalitativa mål
  • Mäta, mått och mätsystem
  • Analys av verksamhetens styrkor och svagheter (SWOT, Gapanalys).
  • Analysera och beskriva problem/förbättringsbehov och risker
  • Strukturera och analysera kostnader i en modell (öka förståelsen för vad som driver kostnader som underlag i förbättringsarbetet m.m.)
  • Analysera orsaker till problem, risker och avvikelser m.m. (5 varför och fiskbensanalys)
  • Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada (Hur hitta bland olika nyckeltal och hur kan informationen analyseras?).
 • Tips kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag, såsom budgeten, delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter. I kursen ingår också att deltagarna, som vill certifiera sig, gör en hemuppgift bestående av en uppgift med utgångspunkt från den egna verksamheten.

 

Kursdatum

Dag 1 – Tisdag 12 oktober 2021 startar 09.00 och avslutas cirka 16.30

Dag 2 – Oktober 13 oktober 2021 startar 09.00 och avslutas 16.30

Dag 3 – Fredag 29 oktober 2021 startar 09.00 och avslutas 16.00

 

Kursledning och gästföreläsare

Kursledare är Göran Persson Lingman och Hans Petersson, KEF

Gästföreläsare är Camilla Eriksson, RKA som belyser jämförelser med Kolada och Emil Karlsson, Ekonom vid Välfärdsförvaltningen i Gävle kommun som berättar om hur ekonomerna inom förvaltningen arbetat med krav på olika leveranser till chefer med stöd av s.k. ”tjänstedesign” och vilka nytta detta har medfört.   

 

Kunskapstest för certifieringen

För de deltagare som vill certifiera sig krävs godkänt resultat på den hemuppgift som ingår i kursen.
Se mer om kunskapsmål på sidan om certifieringsprogrammet »

 

Information

Sista anmälningsdag
7 okt, 2021
Pris

Medlem: 7 700 kr
Icke-medlem: 8 400kr

Boka senast 20 september och få 800 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram