Den analyserande ekonomen

Form: KEF
Mer information: Den analyserande ekonomen 

Datum & Tid

Datum: 11 maj, 2021 - 12 maj, 2021 Tid: 09:00 - 16:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

- Förbättra dina kunskaper i styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten

En distansutbildning på tre dagar: 11–12 maj och 11 juni 2021

I denna tredagarsutbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten. Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomi och verksamhetsmässiga administrativa processer.

Innehåll

Program – Den analyserande ekonomen (pdf) 

I utbildningen ingår bland annat följande:

 • Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar
 • Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling
 • Olika metoder som kan användas för att analysera och utveckla verksamheten;
  • Intressent och kravanalys
  • Övergripande orientering i begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  • Sätta och analysera goda och kvalitativa mål
  • Mäta, mått och mätsystem
  • Analys av verksamhetens styrkor och svagheter (SWOT, Gapanalys).
  • Analysera och beskriva problem/förbättringsbehov och risker
  • Strukturera och analysera kostnader i en modell (öka förståelsen för vad som driver kostnader som underlag i förbättringsarbetet m.m.)
  • Analysera orsaker till problem, risker och avvikelser m.m. (5 varför och fiskbensanalys)
  • Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada (Hur hitta bland olika nyckeltal och hur kan informationen analyseras?).
 • Tips kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag, såsom budgeten, delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter. I kursen ingår också att deltagarna, som vill certifiera sig, gör en hemuppgift bestående av en uppgift med utgångspunkt från den egna verksamheten.

 

Kursledning och gästföreläsare

Kursledare är Göran Persson Lingman och Hans Petersson, KEF

Gästföreläsare är Camilla Eriksson, RKA som belyser jämförelser med Kolada och Emil Karlsson, Ekonom vid Välfärdsförvaltningen i Gävle kommun som berättar om hur ekonomerna inom förvaltningen arbetat med krav på olika leveranser till chefer med stöd av s.k. ”tjänstedesign” och vilka nytta detta har medfört.   

 

Kunskapstest för certifieringen

För de deltagare som vill certifiera sig krävs godkänt resultat på den hemuppgift som ingår i kursen.
Se mer om kunskapsmål på sidan om certifieringsprogrammet »

 

 

Information

Sista anmälningsdag
5 maj, 2021
Pris

Medlem: 8 500 kr
Icke-medlem: 9 200 kr

Boka senast 12 april och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram