Den analyserande ekonomen

Datum/Tid
Datum: 24 nov, 2020
Tid: 09:00 - 16:30

Ort
Distansutbildning


– förbättra dina kunskaper i styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten

 

En distansutbildning på tre dagar: den 24 november och 14 december under 2020 och den 9 februari under 2021

 

I denna tredagarsutbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten. Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomi och verksamhetsmässiga administrativa processer.

 

Program – Den analyserande ekonomen (pdf) 

 

Innehåll

I utbildningen ingår bland annat följande:

 • Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar
 • Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling
 • Olika metoder som kan användas för att analysera och utveckla verksamheten;
  • Intressent och kravanalys
  • Övergripande orientering i begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  • Sätta och analysera goda och kvalitativa mål
  • Mäta, mått och mätsystem
  • Analys av verksamhetens styrkor och svagheter (SWOT, Gapanalys).
  • Analysera och beskriva problem/förbättringsbehov och risker
  • Strukturera och analysera kostnader i en modell (öka förståelsen för vad som driver kostnader som underlag i förbättringsarbetet m.m.)
  • Analysera orsaker till problem, risker och avvikelser m.m. (5 varför och fiskbensanalys)
  • Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada (Hur hitta bland olika nyckeltal och hur kan informationen analyseras?).
 • Tips kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag, såsom budgeten, delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse

 

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter. I kursen ingår också att deltagarna, som vill certifiera sig, gör en hemuppgift bestående av en uppgift med utgångspunkt från den egna verksamheten.

 

Kursledning och gästföreläsare

Kursledare är Göran Persson Lingman och Hans Petersson, KEF

Gästföreläsare är Camilla Eriksson, RKA som belyser jämförelser med Kolada och Emil Karlsson, Ekonom vid Välfärdsförvaltningen i Gävle kommun som berättar om hur ekonomerna inom förvaltningen arbetat med krav på olika leveranser till chefer med stöd av s.k. ”tjänstedesign” och vilka nytta detta har medfört.   

 

Kunskapstest för certifieringen

För de deltagare som vill certifiera sig krävs godkänt resultat på den hemuppgift som ingår i kursen.
Se mer om kunskapsmål på sidan om certifieringsprogrammet »

 

 

Pris

Medlem: 7 700 kr
Icke-medlem: 8 400 kr

Boka senast 20 oktober och få 800 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

15 nov, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Den analyserande ekonomen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png