Den analyserande ekonomen

Datum/Tid
Datum: 6 feb, 2020 - 7 feb, 2020
Tid: 09:45 - 16:00

Ort
Kungsvalvet


Kursen omfattar totalt tre kursdagar: 6 – 7 februari samt 10 mars 2020.
Observera att det är olika kurslokaler för första och andra tillfället!

 

I denna tredagarsutbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten. Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomiadministrativa processerna.

Kursen utgör en del av det utbud som krävs för att bli certifierad kommunalekonom. Kursen ingår i certifieringens C-nivå (Metoder och kommunikation).

 

Program – Den analyserande ekonomen (pdf) 

 

Innehåll

I utbildningen ingår bland annat följande:

 •  Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar
 • Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling
 • Kunskap om olika metoder som kan användas för att utveckla verksamheten;
  o Intressenter och vad innebär att formulera krav
  o Utforma kvalitativa mål
  o Begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  o Analys av verksamhetens styrkor och svagheter
  o Analysera och beskriva problem och risker
  o Analysera kostnader o Omvärldsanalys
  o Analysera orsaker till problem, avvikelser m.m.
  o Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada (Hur hitta bland olika nyckeltal och hur kan informationen analyseras?)
 • Tips kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag

 

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter. I kursen ingår också att deltagarna mellan kurstillfällena gör en hemuppgift bestående av en uppgift med utgångspunkt från den egna verksamheten. Boken ”Våga Vinn – Processorientering för alla” av Anders Ljungberg och Evert Larsson ingår i utbildningen.

 

Kunskapstest

För de deltagare som vill certifiera sig krävs godkänt resultat på den hemuppgift som ingår i kursen. Se mer om kunskapsmålen för kursen på: kef.se/certifiering

 

Pris

Medlem: 10 350 kr
Icke-medlem: 11 650 kr

Boka senast 13 december och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 jan, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Den analyserande ekonomen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png